Pátým dnem pracovníci nevládní organizace ADRA monitorují rozsah škod a pomáhají v zaplavených oblastech v okolí Českých Budějovic, Poděbrad, Nymburska, Litoměřic, Kouřimska, Sedlčan a Děčínska. Koordinátoři Adry v terénu rozdělují materiální pomoc a zapůjčují vysoušeče. Lidem postiženým povodněmi již ADRA rozdělila čisticí prostředky, odklízecí nářadí a další materiál za více než 500 tisíc Kč. Díky informační lince, na kterou lidé volají s nabídkami pomoci, se jí také daří zprostředkovávat kontakty na ty, kteří pomoc potřebují.

Pokud se chcete přihlásit jako dobrovolník, zaregistrujte se zde.

Velká voda v Kouřimi

Koordinační týmy Adry nyní mají své základny v Českých Budějovicích, Sedlčanech a v Litoměřicích, kde ADRA také zřídila humanitární sklad. „Podle aktuálních potřeb obcí i jednotlivých rodin budeme pokračovat s materiální pomocí. Lidé zasažení povodní nyní potřebují především nářadí, dezinfekci a ochranné pracovní pomůcky. V nejbližších dnech také začneme vysílat dobrovolníky, kteří na místě pomohou s odklízením škod,“ říká Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostí ADRA. V Poděbradech a na Sedlčansku také pracují KIP týmy (Komunitní intervenční psychosociální tým) organizace ADRA, které lidem pomáhají překonat krizové situace.

Finanční pomoc můžete posílat na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391, zasláním DMS ADRA na číslo 87 777.

Na základě čtvrtečního koordinačního setkání zástupců města Litoměřice a nevládních organizací se ADRA chystá začít s pomocí v obcích Křešice, Třeboutice, Nučnice a Lounky. ADRA v této oblasti působila již při povodních v roce 2002. „Až voda opadne, začneme s distribucí materiální pomoci a s koordinací práce dobrovolníků. V Českém Brodě, Kolíně, Nymburku, Poděbradech a na Litoměřicku budeme také zprostředkovávat sanaci studní. Vzhledem k tomu, že meteorologové varují před vydatnými srážkami, které mohou dočasně zvednout hladiny řek, je možné, že se lidé nebudou moci vrátit zpátky do svých domovů tento víkend, jak jsme původně předpokládali,“ dodává Josef Koláček.

Krizová situace

Pro obyvatele postižené povodní i pro, všechny, kteří chtějí pomoc nabídnout, ADRA zřídila informační linku. Díky ní může ADRA velmi rychle vyhovět lidem, kteří shánějí materiální prostředky či dobrovolníky k odklízení škod, ale i těm, kteří svou pomoc nabízí. „Obrací se na nás obyvatelé zaplavených domů s různými typy dotazů, individuální i firemní zájemci o dobrovolnictví, starostové postižených obcí s žádostí o dobrovolnickou i materiální pomoc. Nabídky a poptávky shromažďujeme a snažíme se je propojit. Jsme rádi, že v mnoha případech se nám již podařilo materiální pomoc či vyslání dobrovolníků zprostředkovat,“ vysvětluje koordinátorka krizového povodňového štábu ADRA Pavlína Pejlová.

Na pomoc lidem postiženým povodněmi organizace ADRA v neděli otevřela veřejnou sbírku. Celkově zatím od jednotlivců i firem ADRA shromáždila 4 400 000 Kč. Finanční prostředky budou určeny především na nákup materiální pomoci a následnou finanční pomoc poškozeným rodinám.

Od včerejšího dne ADRA v Praze na adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5, shromažďuje věci potřebné k odklízení škod. Firmy i jednotlivci mohou dovézt kolečka, kbelíky, desinfekční a čisticí prostředky, gumové rukavice, holínky, lopaty, košťata, rýžáky, igelitové pytle, repelenty, dezinfekční mýdla a balenou vodu.