Za svou humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci desítkám tisíc lidí v nouzi získala česká pobočka mezinárodní neziskové organizace ADRA významné ocenění občanské angažovanosti – Cenu evropského občana.

Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament za trvalý přínos v rozvoji občanské angažovanosti. Ředitel Adry v České republice, Ing. Radomír Špinka, tak na slavnostním ceremoniálu v Bruselu ve středu 12. 10. 2016 převzal ocenění každodenní neúnavné práce celého týmu. „Pomáhat tam, kde nás lidé potřebují, je naše poslání. Těší nás, že jsme cenu získali, a zavazuje nás pokračovat dál v naší práci, kterou přispíváme k pozitivním změnám v životě každého konkrétního člověka, jemuž se od nás dostane podpory. Rád bych poděkoval všem bývalým i současným zaměstnancům, dobrovolníkům a příznivcům Adry, kteří za každou konkrétní pomocí stojí,”uvedl R. Špinka.

ADRA byla nominována na toto významné ocenění europoslancem panem Tomášem Zdechovským: Humanitární a edukační práce organizace ADRA není v ČR ještě dostatečně známá, proto mám velkou radost, že se jí dostalo zasloužené odměny a byla jí přiznána Cena Evropského občana. Doufám, že to povede k rozšíření dobrého jména této organizace a že to pro její příznivce bude velkou vzpruhou v dalším pokračování v jejich záslužné práci,“ uvedl pan Zdechovský při předávání ceny.

ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992. Veškeré aktivity organizace ADRA jsou hrazeny z veřejných a soukromých zdrojů. Její činnost můžete podpořit zasláním příspěvku do veřejné sbírky na číslo účtu: 66888866/0300 nebo na www.adra.cz.

O ceně Evropského občana

Cenu evropského občana – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM – uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.

Cenu mohou získat jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace. Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Národní poroty složené z nejméně tří poslanců seřadí nominace podle preferenčního pořadí. Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.