Den po ničivém zemětřesení v Japonsku vyhlásila česká pobočka humanitární organizace ADRA veřejnou sbírku na pomoc obětem této mimořádné události. Do dnešního dne lidé poslali přes 150 tisíc dárcovských sms. Celkově se tak na kontě pomoci a prostřednictvím DMS podařila shromáždit finanční částka vyšší než 13 milionů korun.

ADRA ČR je v úzkém kontaktu se svou sesterskou organizací v Japonsku, od níž stále přicházejí nové informace. ADRA Japonsko začala pomáhat bezprostředně po zemětřesení; již v první den, kdy mnoho lidí uvízlo v Tokiu, protože vlivem zemětřesení zkolabovala veškerá doprava, vydávala tokijská pobočka jídlo, vodu a hygienické potřeby. Třicet lidí zde také zůstalo na noc. Poté začala ADRA pomáhat ve městě Sendai, a to především v místním evakuačním centru. Materiální pomoc také poskytla zařízení pro mentálně postižené a několika zařízením pro seniory. Zde také dobrovolníci sdružení ADRA pomáhali odklízet trosky a bláto. V minulém týdnu ADRA Japonsko přesunula své aktivity do města Yamamoto, kde zřizuje základní tábor s kanceláří, skladem i ubytováním pro dobrovolníky. Yamamoto je rybářské město na pobřeží a jako takové bylo velmi těžce postiženo vlnou tsunami. V současnosti zde nefunguje žádný obchod, benzínová stanice, hotel či restaurace. V okolí je devět evakuačních center, kde přebývá 3 440 lidí.

Do dnešního dne dobrovolníci japonského sdružení ADRA rozdali téměř deset tisíc teplých jídel, přes 300 kg rýže, 2 000 roušek, 4 000 kusů hygienických potřeb a další tisíce kusů potravinové i nepotravinové pomoci (např. 5 500 plen pro dospělé, 1 200 dětských plen, 700 zubních past a kartáčků). Počet lidí, kterým ADRA poskytla pomoc, přesahuje deset tisíc.

V evakuačních centrech, jichž bylo zřízeno více než 2 000, stále přebývá téměř 150 000 lidí. Tisíce dalších ale zůstávají ve svých domovech bez elektřiny, vody a bez dalších základních potřeb. Především starší lidé a postižení jsou mnohdy odříznuti od jakékoliv pomoci, protože si nejsou schopni dojít do některého z evakuačních center. Bez přístupu k zásobování jsou i lidé, kteří zůstali v zónách zasažených radiací z elektrárny Fukušima. Evakuovaná zóna okolo elektrárny byla navíc v pondělí 11. dubna rozšířena o další oblasti.  Celková škoda způsobená zemětřesením i následnými vlnami tsunami byla vyčíslena na 309 miliard dolarů.

Na humanitární sbírku pro Japonsko lze stále přispívat zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS ADRA na telefonní číslo 87777.  Nebo také přímo poukázáním finančních prostředků na konto  4028 4028/0300, pod variabilním symbolem 394.