Humanitární organizace ADRA si 29. května připomněla dvacáté výročí působení v České republice. Oslavy byly zahájeny ve Společenském centru Bethany v Praze vernisáží putovní výstavy fotografií, děkovnou bohoslužbou a také narozeninovým koncertem pro dárce a partnery, na němž bez nároku na honorář vystoupilo duo otce a syna Kudeláskových, Prague Cello Quartet a The Swings. Mezi účastníky oslav nechyběli zakladatel české pobočky organizace ADRA Rudolf Reitz či náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub. Na oslavy dorazil i zástupce ADRA Kanada James Astleford či ADRA Německo Tomáš Petráček. Putovní výstava fotografií je od 30. května k vidění v obchodním centru DBK Budějovická v Praze.

Česká pobočka organizace ADRA byla zřízena 29. května 1992, kdy začala působit Nadace ADRA. „Když přišla ze zahraničí nabídka, rozhodli jsme se založit pobočku nadace ADRA. Jako křesťan jsem cítil, že je potřeba podat pomocnou ruku. Nevěděli jsme přesně, kterými projekty se budeme zabývat, ale poté vypukla válka na Balkáně a první pomoc směřovala na území Chorvatska, řekl o začátcích působení organizace ADRA její zakladatel a první ředitel Rudolf Reitz.

Slavnostní krájení narozeninového dortu, který upekla Jana RodováV současné době ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. Pomáhá jak při živelných katastrofách a jiných mimořádných událostech doma i ve světě, tak při odstraňování dlouhodobých problémů v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, nedostatek zdrojů pitné vody či potravin, chudoba, nepřístupnost ke vzdělání apod. V České republice ADRA provozuje 10 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobrovolníci se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, nemocným, dětem a seniorům. V roce 2011 ADRA vyslala do 119 dětských domovů, nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných a domovů pro seniory 1600 dlouhodobých dobrovolníků. „Bez pomoci dobrovolníků a všech našich dárců by ADRA mohla stěží vykonat tolik užitečné práce. Všem podporovatelům organizace ADRA tímto děkujeme,“ říká výkonný ředitel organizace Jan Bárta.

Při příležitosti 20. narozenin ADRA spustila mediální kampaň Mince denně. Jejím cílem je rozšířit počet pravidelných dárců. Dárcovský program organizace ADRA Mince denně je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. Do programu Mince denně se dárci mohou zapojit prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.mincedenne.cz.