ADLER v minulosti opakovaně oblékal dobrovolníky, kteří pomáhali odklízet následky povodní v České republice. I dnes trička s nápisem „ADLER obléká Adru“ nosí dobrovolníci, kteří navštěvují domy pro seniory, nemocnice, ústavy i dětské domovy. Letos se podpora firmy ADLER rozšířila na financování jedné z „vlajkových lodí“ organizace ADRA a to projektu Čalantika – vzdělávacího centra v Bangladéši, právě tam totiž vzniká většina výroby společnosti.

Firma ADLER Czech vyrábí většinu svých produktů v Bangladéši. Vedení české společnosti se po vzoru dalších nadnárodních korporátů zavázalo část z toho, co díky levnější pracovní síle v rozvojových zemích získává, do těchto států zase vracet. V tomto případě v podobě podpory vzdělávání tamních dětí. Ke spolupráci si vybrali českou pobočku mezinárodní humanitární organizace ADRA. Do podpory bangladéšských „slumových” dětí letos zapojili i své dodavatele.

V Bangladéši vyrábí ADLER většinu produkce. Je tedy naprosto logické, že jsme této oblasti mnohé dlužni a je tedy potřeba alespoň část vrátit. Ať je to ve formě podpory dodavatelů při zřizování čističek odpadních vod, nebo právě podpory bangladéšských dětí, kdy alespoň části z nich chceme dopřát vyhlídky na lepší a důstojný život,“ uvádí marketingová ředitelka Martina Weberová.

V květnu centrum navštívilo několik zástupců firmy ADLER, aby předali dětem školní uniformy a další školní pomůcky. Na začátku září potom vzdělávací centrum v Dháce navštívilo nejvyšší vedení společnosti včetně jednoho z akcionářů. V Dháce vzniká téměř 80 % produktů naší společnosti. Šičky z dílen, jejichž kapacity využíváme, tak mají důstojnou práci a za ni zasloužený plat, díky kterému mohou slušně žít“, říká Aleksandar Alačkov, Business Director společnosti ADLER.

Během zářijové návštěvy jsme oslovili také naše bangladéšské dodavatele. A ti souhlasili, že se připojí k finanční podpoře vzdělávacího centra Čalantika, čímž mu společně zajistíme jistotu stabilního fungování na několik příštích let,” dodává Aleksandar Alačkov.

V rámci přísných a striktně dodržovaných procedur musí každý nový producent v dodavatelském řetězci firmy ADLER předložit příslušné certifikáty, potřebné pro výrobu a export (Eko-Tex, BSCI-Business Social Compliance Initiative) včetně exportní licence příslušného ministerstva průmyslu a obchodu. BSCI je certifikát, představující záruku pravidelné a důstojné mzdy pro každého zaměstnance. Chrání také právo na pravidelné přestávky v rámci pracovního dne nebo zákaz dětské práce. Pokud místní producent certifikáty nezískal, jsou jednání o možné spolupráci okamžitě ukončena. Dalším krokem je přímá návštěva potenciálního dodavatele. Ta umožní například okamžitě odhalit nedodržování lidských práv.

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo navázat vzájemnou spolupráci právě podporou dětí ze slumu v Bangladéši, jelikož textilní průmysl je zdejším největším ekonomickým tahounem. Pro zdejší děti slumu je možnost chodit do školy jedinou šancí, jak prožít opravdové dětství. Pokud tu možnost nemají, musí se starat o domácnost, sbírat zbytky jídla na trzích anebo plastový odpad, za jehož recyklaci dostanou nějaké drobné, často také žebrají“ říká koordinátorka projektu Čalantika za organizaci ADRA ČR Barbora Žáčková.

Do vzdělávacího centra Čalantika nedaleko stejnojmenného slumu dochází 80 dětí a také jejich rodiče, převážně maminky. I ony se zde učí číst a psát nebo také finanční gramotnosti. „Díky příspěvku společnosti ADLER má teď všech 80 dětí zajištěno poplatky za školné, školní pomůcky, teplý a výživný oběd po dobu celého školního roku, filtr pro výrobu pitné vody a také edukativní výlet, který je pro většinu dětí jedinou příležitostí podívat se mimo slum,“ doplňuje Žáčková.  

Slum je postaven nad rybníkem, do kterého teče odpad z celého města. Obydlí jsou vyrobena z plechu, v létě uvnitř místností vzrůstá teplota až na 50°C. Chybí zde pro nás běžně dostupné věci jako pitná voda, kanalizace, elektřina nebo dlážděné cesty. Většina obyvatel dháckých slumů čelí vysoké nezaměstnanosti, kriminalitě, nedostatku zdravotní péče a samozřejmě obtížné dostupnosti vzdělání.