ADRA již rozhodla o rozdělení finanční podpory pro 250 rodin, které byly nejvíce zasažené povodněmi na Českobudějovicku, Kolínsku, Litoměřicku, Sedlčansku, Nymbursku a v okolí Prahy. Finanční pomoc je určena hlavně na opravy a sanace omítek, opravu zařízení vyplavených domů či nákup nábytku a elektrospotřebičů. Na podporu obětem letošních povodní se organizaci ADRA již podařilo vybrat 16 mil. Kč, z toho 1.339.000 Kč prostřednictvím DMS. Část vybraných peněz je určena také na čištění zdrojů pitné vody. Druhé kolo finančního šetření a další odškodnění rodin proběhne na podzim tohoto roku.

Vyškolení terénní pracovníci organizace ADRA postižené domácnosti navštívili a společně s rodinami vyplnili strukturovaný dotazník s informacemi o míře zatopení a poškození domu a o finanční situaci rodiny. Zároveň doplnili  návrhy, na co konkrétně finanční příspěvek použít. Všechny žádosti posuzují členové zvláštní povodňové komise organizace ADRA a rozhodují, v jaké výši a na co domácnosti finanční podporu obdrží. ADRA již rozhodla o přidělení finanční podpory pro 250 rodin na Českobudějovicku, Kolínsku, Litoměřicku, Sedlčansku, Nymbursku a v Černošicích. Domácnosti v příštích dnech obdrží darovací smlouvu, na jejímž základě jim peníze budou vyplaceny.

Peněžní podporu vyplavené rodiny využijí na obnovu bydlení, další kolo finančního šetření proběhne na podzim

Příspěvky jsou určeny především na obnovu bydlení a základního vybavení domácností: například na sanace a opravy omítek, na odborné poradenství při sanacích, opravy podlah, výměny zničených oken a dveří, nákup nových kotlů, bojlerů, základního nábytku či elektrospotřebičů. „Vždy záleží na aktuálních potřebách jednotlivých rodin, každou žádost posuzujeme individuálně. Například u seniorů a svobodných matek je potřeba zajistit i řemeslníky, kteří stavební práce a opravy provedou,“ vysvětluje Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech organizace ADRA.

Další kolo finančního šetření proběhne v září, kdy budou terénní pracovníci Adry využití finančních příspěvků zpětně kontrolovat. „Na podzim znovu posoudíme, jak se vyplaveným rodinám podařilo škody po povodních odstranit. Některé domácnosti v případě potřeby podpoříme dalším finančním příspěvkem“, říká Josef Koláček.

Na Litoměřicku a Nymbursku ADRA ve spolupráci s obcemi pokračuje s čištěním studní a odborným poradenstvím při sanacích. Studny se budou kromě Nymburska dále čistit i na Sedlčansku a Kolínsku.

Finanční pomoc můžete posílat na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391, zasláním DMS ADRA na číslo 87 777. 

Žádost o vystavení potvrzení je možné vyplnit zde. Váš dar je daňově odečitatelnou položkou.

ADRA  se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy zasáhly rozsáhlé povodně velkou část Moravy.  ADRA pomáhala i při povodních v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku a Liberecku, kde koordinovala více než 1500 dobrovolníků.