Bezesporu největší mimořádnou událostí letošního roku v Česku byla přírodní katastrofa v podobě tornáda, které se 24. června 2021 prohnalo Jižní Moravou a přineslo obrovské materiální škody, oběti na životech a desítky zraněných. Krátce nato se ovšem po celé České republice vzedmula ohromná vlna solidarity, do postižených obcí zamířily stovky dobrovolníků, finančně i materiálně pomáhali jednotlivci i firmy.

Pomoc po tornádu

Finanční pomoc, kterou do postižené oblasti směřovala humanitární organizace ADRA, byla rozdělena do tří fází. Celkově bylo v prvních dvou fázích vyplaceno 250 domácnostem 60.675.000 Kč. Třetí a poslední vlna odchází právě v těchto dnech a jedná se o poslední finanční prostředky, které má ADRA k dispozici k rozdělení ze sbírky. V této třetí vlně bude vyplaceno 7.880.000 Kč a to devíti domácnostem, těm nejvíce poškozeným. Průměrná výše daru je 876.000 Kč.

Nesem vám noviny

Zaměstnanci ADRA nyní zažívají dojemné chvíle, když volají vybraným domácnostem a sdělují jim radostnou novinu, že jim bude před Vánoci vyplacena částka dosahující i milionu korun! To jen díky vám, dárcům, kteří se zasloužili o tento vánoční zázrak. Reakce jsou krásné, lidé mají samozřejmě velkou radost a přirovnávají to k výhře v loterii.

O náhodu se však v žádném případě nejedná – v podrobném šetření, které provedli humanitární pracovníci, se posuzovala dosavadní výše pomoci z různých zdrojů, zejména z programu Ministerstva pro místní rozvoj a z plnění pojišťoven, v porovnání s oficiálním odhadem škody zasažených. Pro nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní finanční pomoc nekryla škody dostatečně, byly následně připraveny darovací smlouvy. V některých případech je už vše zprocesováno a vyplaceno, u několika zbývajících domácností by mělo být vše uzavřeno do Vánoc.

Ocenění

Za mimořádné nasazení a významnou pomoc v obcích zasažených tornádem obdrželo začátkem prosince šest nestátních neziskových organizací bronzové medaile z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Kromě  organizace ADRA si ocenění převzala Vodní záchranná služba Nové Mlýny, Diecézní charita Brno, Spondea, z.ú., Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce a Člověk v tísni.

V listopadu ADRA zase společně s Nadačním fondem pomoci, Českým červeným křížem, Nadačním fondem Českého rozhlasu, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Nadací Via a Člověkem v tísni obdržela i Zvláštní uznání Fóra dárců za rychlou pomoc na Moravě.

Těžko představitelné zkušenosti

O loňských Vánocích by si na Jižní Moravě jen málokdo dokázal představit, co se stane za půl roku a co vše se bude muset řešit. Mladý sympatický pár snoubenců, budoucí lesní inženýr Ondřej ZugarKristýna Kaňová, zdravotní sestra, plánovali svatbu a společnou budoucnost. Pak ale do jejich života zasáhlo tornádo. Kristýna byla tou dobou naštěstí na návštěvě rodiny v zahraničí, v den tragické události se Ondřej odpoledne vrátil z Lotyšska a byl tedy přímým účastníkem. Jejich dům přišel o celou střechu, v podkroví se některé stěny zhroutily, veškerá skla v domě byla zničena, taktéž celá zahrada. Déšť, který přišel po tornádu, dílo zkázy dokonal. Dvojice velmi ocenila okamžitou finanční i materiální pomoc i pomoc dobrovolníků, a nakonec se rozhodla uspořádat i plánovanou svatbu, částečně i jako poděkování všem přátelům, kteří jim s likvidací katastrofy pomáhali.

Lidé při a po tornádu prožívali těžko představitelné zkušenosti. V současné době po ohromné vlně solidarity převládá v postižených oblastech pocit vděčnosti a radosti z toho, že většina domácností je z nejhoršího venku. Do Adry dodnes chodí zprávy od obyvatel Moravské Nové Vsi:

Dobrý večer, paní Miroslavo. Máme tu předvánoční čas a já se synem jej mohu prožívat ve vánoční náladě, a to díky lidem, kteří pomohli v nejtěžších chvílích. Budete stále v mých vzpomínkách. Dovoluji si Vám i spolupracovníkům popřát pohodové vánoční svátky.

Štědrost v Česku

Češi ve své štědrosti a solidaritě letos znovu ukázali, že chtějí a umí pomáhat, za což jim patří obrovský dík. Jen dary věnované na pomoc po tornádu přesáhly 70 milionů korun. Největším dárcem na jižní Moravě v rámci pomoci organizace ADRA se stala Nadace Jistota KB, jejíž dar ve výši 7 milionů Kč byl v letošním roce využit z 98 % na finanční pomoc potřebným v Moravské Nové Vsi; 145 000 Kč bude ještě v roce 2022 použito na kontinuální monitoring pomoci, koordinaci následné pomoci a také na rozvoj mobilních aplikací pro sběr dat při mimořádných událostech.

 „Pomoci těm, kteří byli živelní pohromou na jižní Moravě postiženi, jsme považovali za samozřejmost. Ráda bych v této souvislosti připomněla, že díky solidaritě samotných zaměstnanců získala Nadace KB Jistota další peníze a mohla tak mezi současné i bývalé kolegy rozdělit navíc celkem 715 tisíc korun,“ uvedla Jitka Haubová, členka představenstva KB.

Společnost T-Mobile pak zaslala dar ve výši 5 milionů, statisícové dary poskytly společnosti Citibank, Volkswagen Financial Services, Brose CZ, Atlas Copco či DHL Express.

Každému z tisíců dárců patří velký dík přímo od lidí ze zasažených obcí:

Prosím předejte naše poděkování dál. Těm, kteří nám posílali pomoc, když jsme ji nejvíce potřebovali. Velmi si jí vážíme.