V roce 2015 vytvořila ADRA ČR benefiční CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“ na podporu dětí syrských uprchlíků v Libanonu.  Prodejem CD se podařilo získat 300 tisíc korun, které ADRA ČR použije na jejich vzdělávání. Děkujeme všem, kdo se zapojili a CD si pořídili.

Prostředky na vzdělávání syrským rodinám schází

Děti tvoří více než polovinu z 1,5 milionu uprchlíků, kteří nalezli své útočiště v Libanonu. 70 % syrských rodin, které sem utekly, žije v chudobě a většinu příjmů utratí za potraviny a nuzné ubytování. Na vzdělávání dětí se tak obvykle nedostává.  Kromě toho děti často musí vypomáhat jako levná pracovní síla nebo jsou nuceny k žebrání.

Ačkoli Libanon začal postupně navyšovat počet míst na státních školách o druhou směnu, aby i děti uprchlíků mohly začít chodit do školy, syrské děti se i nadále potýkají s řadou problémů. Vzhledem k válečnému konfliktu v rodné zemi a nutnosti se často stěhovat jich řada zameškala i několik let školní docházky. Kromě toho jsou v Libanonu jiné osnovy a na školách se vyučuje francouzsky a anglicky, zatímco v Sýrii se učilo arabsky. Šance dětí ze Sýrie na úspěšné dokončení školní docházky v Libanonu jsou tak velmi malé.

Charitativní CD podpoří vzdělávání syrských dětí v Libanonu

ADRA ČR se proto rozhodla podpořit z prostředků získaných prodejem benefičního CD vzdělávací centrum v Hareit Hreik na předměstí Bejrútu, kde 150 dětí ve věku 7 až 14 let má možnost zapojit se do doučování a požádat o pomoc při psaní domácích úkolů. Cílem projektu je zabránit tomu, aby děti musely opakovat ročníky a předčasně ukončovat školní docházku. Vedle vzdělávacích aktivit se děti účastní i psychosociálních aktivit (výtvarné aktivity, hry, besídky, exkurze), jež jim pomáhají vyrovnat se s prožitými traumaty.  Děti, které žijí daleko, do centra vozí minibus, aby se i ony mohly aktivit účastnit.

Díky českým dárcům může ADRA podpořit vzdělání dětí v Libanonu a dát jim šanci na lepší život. Děkujeme!