Obracíme se na vás s výzvou, abyste nám poslali příběhy neprofesionálů – dospělých i dětí, kteří bez ohledu na vlastní riziko pomohli v uplynulém roce zachránit lidský život. Víte-li o někom takovém, nominujte ho ZDE do 9. října na Cenu Michala Velíška 2016.

Nehledáme žádné filmové hrdiny, ale „obyčejné” děti, ženy, muže či seniory, kteří pohotově pomohli tomu, komu šlo o život či zdraví. Očekáváme, že se tak díky vám i letos dozvíme o silných příbězích lidí různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů, kteří nebyli lhostejní ke svému okolí. Ačkoliv neprošli odborným výcvikem v ochraně lidského zdraví či dokonce záchraně života, neváhali jednat a pomoci. Co mají tito lidé společné? Slušnost, odvahu, pohotovost, statečnost, smysl pro spravedlnost, odpovědnost, umění se rozhodnout v pravý čas a téměř vždy skromnost.

Ze všech došlých nominací výbor ceny vybere dle statutu tři finálové příběhy, jejichž rekonstrukce odvysílá TV Nova v pořadu Střepiny na konci října.

Kdo se stane nositelem ceny za tento rok, můžete rozhodnout i vy, když se zapojíte do hlasování, které proběhne online v termínu od 30. 10 do 6. 11. 2016.

Patronkou tohoto ocenění je opětovně paní Iva Velíšková, záštity poskytly primátorka hl. m. Prahy a ministryně školství, hlavním mediálním partnerem je tradičně TV Nova.

Děkujeme, že se i v tomto roce zapojíte do Ceny Michala Velíška ať už zasláním nominace nebo hlasováním.