Čas pro ohlédnutí zpět!???? Za minulé dva týdny jsme rozdali téměř 3 500 roušek, z nichž přes 1 200 ušili naši dobrovolníci a podporovatelé!???? Děkujeme!!!❤️

Roušky byly rozdány klientům a zaměstnancům domovů pro seniory a center pro hendikepované, zdravotníkům záchranné služby a nemocnice, mnoha seniorům do jejich domovů a v neposlední řadě našim dobrovolníkům. Díky městu České Budějovice jsme také rozdali seniorům mnoho roušek před budějovickými supermarkety. Naši dobrovolníci, jsme na vás hrdí a bylo nám ctí s vámi pracovat.????????

Teď přichází chvíle pro nadechnutí a tak oznamujeme, že všichni, kdo šili roušky, si nyní mohou na chvíli odpočinout.???? Během příštího týdne zmapujeme situaci a uvidíme, co dál…????