S koncem roku skončil i náš dlouhodobý projekt v Etiopii zaměřený na podporu vzdělávání. Po tříleté náročné práci jsme mohli předat nově postavené třídy místním lidem. Na slavnostním přestřižení pásky se jich sešlo přes 2000 od studentů a jejich rodičů, přes učitele až po zástupce médií, úřadů i místních autorit i úřadů. Ti všichni ocenili naši a práci a vyjádřili svůj vděk za možnost poskytnout dětem lepší vzdělání a tím i šanci na lepší budoucnost.

Jak škola vypadá?

Jedná se o 1 budovu se 4 třídami zaměřenými na výuku ICT (informačních a komunikačních technologií) a účetnictví, které budou k dispozici 4 místním středním odborným školám. Chlapci i dívky se v nich vzdělávají na účetní, švadleny, automechaniky či truhláře a nově pak budou mít možnosti zaměřit se právě i na ICT obory.

Proč jsou nové třídy tak důležité?

Etiopie je jedna ze zemí s velmi rychle rostoucí populací a vládní prostředky nestačí na výstavbu nových škol. Více než polovina dospělých je negramotná. Ztížený přístup ke vzdělání mají zejména dívky, jejichž osudem jsou častěji než školní docházka domácí práce či brzké sňatky.

Naše nově vzniklé třídy jsou umístěny v odlehlých oblastech a pro místní děti jsou tak jedinou možností, jak po základní škole pokračovat ve vzdělávání. Rodiče si totiž často nemohou dovolit hradit náklady na dojíždění či internátní ubytování. Navíc jsou vhodné právě i pro dívky – díky tomu, že jejich součástí je vždy oddělené a uzamykatelné sociální zázemí. Může se to zdát jako maličkost, ale není. Chybí-li takové zázemí, místní dívky často vynechávají školní docházku během menstruace. Přichází tak nejen o kontakt se spolužáky, ale hlavně o vědomosti, které jim do budoucna mohou pomoci získat kvalitní práci a stabilní příjem. Díky nové infrastruktuře mají dostatek soukromí i adekvátní hygienické podmínky, včetně tekoucí vody, a mohou tak navštěvovat školu bez přerušení. V neposlední řadě jsou naše školy bezbariérové a umožňují tak přístup ke vzdělání i hendikepovaným dětem.

Co se ještě povedlo?

Ve školách podporujeme kvalitu výuky dalším vzděláváním učitelů a snažíme se také zvyšovat povědomí o důležitosti vzdělání jak pro chlapce, tak pro dívky, i pro děti s postižením. Školíme učitele v psychosociální podpoře studujících, kteří se potýkají s rodinnými či jinými problémy, zvyšujeme povědomí o správné hygieně, sanitaci či o zdravém životním stylu.

U každé školy také funguje environmentální klub. Tyto kluby jsme podpořili jednak workshopy o ochraně životního prostředí a dále nákupem sazenic pro školní zahrádky, o které pak studenti s učiteli společně pečují.

Těší nás, že jsme mohli svým dílem přispět ke zlepšení přístupu ke vzdělání a už teď vymýšlíme další projekty, které by nám umožnily v začaté práci pokračovat.

projekt podpořili

ADRA Česká republika se od roku 2019 do roku 2021 mohla zapojit do podpory etiopského školství otevřeného pro všechny žáky bez rozdílu pohlaví, původu a schopností díky podpoře České rozvojové agentury. Projekt navazuje na již ukončený projekt „Podpora rovnocenného přístupu ke kvalitnímu vzdělání“.