Desítky rozdělených milionů korun, týdny nepřetržité práce, stovky zmonitorovaných domácností… ADRA v Moravské Nové Vsi působí už dva měsíce. Ve druhé fázi pomoci jsme uzavřeli více než 150 darovacích smluv a odeslali finanční pomoc ve výši 25 milionů korun. Celkově se díky našim laskavým dárcům a dárkyním podařilo vybrat téměř 70 milionů korun.

Jak vypadá naše pomoc v praxi

Monitorování tornádem poškozených domácností je základem pro spravedlivé rozdělení peněz. Používáme pro tyto účely speciální aplikaci Inspecto, jednou z jejích výhod je například to, že nám ušetří spoustu času s papírováním. Můžeme se tak věnovat lidem a jejich aktuálním potřebám.

V rámci sběru dat do aplikace zapisujeme GPS souřadnice, shromažďujeme v ní fotografie související s určitým místem, ale také můžeme pořizovat zvukové záznamy rozhovorů s lidmi, pokud s tím souhlasí, a podepisovat s nimi elektronické formuláře.

Psychosociální pomoc

Na místě lidem poskytujeme také psychosociální pomoc. Síla slova a naslouchání je pro některé stejně důležitá, jako pomoc finanční, trauma z nečekané pohromy totiž přetrvává i po dvou měsících. Místní se shodují, že z každé bouřky mají strach jako nikdy dříve. Náš pracovník, který poskytuje psychosociální pomoc, proto pravidelně jednou týdně do Moravské Nové Vsi dojíždí. Při psychologické pomoci nezapomínáme ani na děti, které potřebují mnohdy více času než dospělí, aby se s aktuální situací dokázaly vyrovnat.

V Moravské Nové Vsi nadále působí ADRA infostánek. Nejedná se již o stánek jako takový, přesunuli jsme se do kanceláře na obecním úřadě, ale smysl a poskytované služby zůstávají stejné. Každý z obce se zde může zastavit a promluvit s našimi pracovníky o svých potřebách.

Naše humanitární organizace od začátku upozorňuje na to, že pomoc na místě bude potřeba dlouhodobě. Kolik času zabere, než se vše vrátí do normálu, ale v tuto chvíli nikdo neví.

Děkujeme všem, kdo pomáháte s námi.

ADRA pomoc v číslech

130

pracovníků a pracovnic ADRA se zapojilo do pomoci po tornádu

200

domácností jsme podpořili v Moravské Nové Vsi

70 milionů

korun se díky vám podařilo vybrat v naší sbírce