Je jim mezi 6 a 14 lety. Rády hrají fotbal, kriket nebo badminton, zahradničí, malují, blbnou s kamarády… A jednou se chtějí stát policisty, učitelkami, lékaři, zdravotními sestrami, někteří dokonce hrdiny. Zkrátka děti, jako ty naše, s jejich zálibami a sny. Jenže tyhle děti se narodily v Bangladéši ve velmi chudých poměrech. Jejich rodiče, pokud vůbec rodiče ještě mají, si nemohou dovolit zajistit jim školní docházku. 29 nových dětí v programu BanglaKids proto hledá své dárce, kteří je podpoří a umožní jejich sny splnit.

Darujte dětem vzdělání

Vzdělání znamená šanci na lepší budoucnost. Začněte podporovat konkrétní dítě částkou od 700 Kč měsíčně a můžete změnit k lepšímu celý jeho život.

Bangladéš patří mezi nejlidnatější a zároveň nejhustěji osídlený stát světa. Celkem zde žije na 170 milionů lidí, 35 milionů z toho v extrémní chudobě. Země se nejen v důsledku přelidnění potýká s řadou problémů – znečištěním životního prostředí a častými přírodními katastrofami, s ekonomickou a sociální nejistotou obyvatelstva, s všudypřítomnou korupcí a tím i nezvladatelnou správou. Jednou z příčin je vysoká míra negramotnosti místní populace – 42 milionů lidí neumí číst ani psát. Negramotní lidé se stávají levnou pracovní silou s nízkým a nestálým příjmem. Děti z těchto rodin musí pracovat a často vůbec nechodí do školy. Chudoba je tak jejich osudem, který se předává z generace na generaci.

Jednou z nejlepších cest, jak se z tohoto začarovaného kruhu dostat, je vzdělání. Mladým lidem otevírá nové možnosti, díky vzdělání se mohou rozvíjet a získat lépe placenou práci. Již od roku 1999 proto v našem programu BanglaKids za podpory českých dárců a dárkyň poskytujeme bangladéšským dětem z nejchudších rodin vzdělání, stravu a lékařskou péči. Pomáháme měnit životy jednotlivých lidí a jejich rodin a ti pak přináší rozvoj celé komunitě a společnosti.

Banglakids v číslech

24

let pomoci

66

zapojených škol

3200

dárců a dárkyň

7700

podpořených dětí

BanglaKids funguje na principu adresného dárcovství (známé také jako tzv. adopce na dálku). Co to znamená? Jako dárce či dárkyně podporujete konkrétní dítě ve vzdělávání. Víte tak přesně, komu a jak pomáháte. Pravidelné příspěvky ve výši 700 Kč měsíčně pokryjí náklady na studium, školní pomůcky i uniformu, výživné teplé jídlo a základní lékařskou péči. Při vyšším příspěvku 850 Kč pak i náklady na ubytování a teplé jídlo 3x denně, pokud dítě navštěvuje školu mimo své bydliště. Dítě takto podporujete v ideálním případě až do ukončení školní docházky.

Se „svým“ dítětem jste v pravidelném kontaktu prostřednictvím dopisů, které děti posílají dvakrát ročně. A s dítětem se můžete dokonce i osobně setkat jako jeden z našich dárců, pan Robert. Jak toto setkání probíhalo, co mu dárcovství přináší a proč se pro něj rozhodl, se dozvíte ve videu níže.

Prostřednictvím BanglaKids už jste nám pomohli změnit životy tisíců dětí a jejich rodin k lepšímu. Jen v loňském roce mohlo studovat 1 263 dětí, z toho 187 sirotků. Maturitu složilo 23 studujících, máme 4 nové bakaláře a 14 absolventů a absolventek oboru ošetřovatelství! Za každým z těchto čísel je konkrétní dívka či chlapec s příběhem a často velmi pohnutým osudem a jeho dárce či dárkyně, díky kterým dostaly tyto děti šanci na lepší budoucnost. Po studiích děti nacházejí uplatnění v mnoha povoláních. Stávají se z nich učitelé, zdravotní sestry, projektoví manažeři, pracovníci neziskových organizací i zahraničních firem. Manuálně zruční studenti pracují v lokálních dílnách a díky vzdělání mohou vstupovat i do obchodních záležitostí. Máme techniky, elektrikáře, strojaře i stavaře.

Když jsem to dokázala já...

Ranika Sangma pochází z velmi chudých poměrů z vesnice v severovýchodním koutu Bangladéše. Ve vesnici je jen jedna škola, poskytující dětem základní vzdělání do 5. třídy. Dál se už dostane málokdo. V blízkosti totiž nejsou žádné další školy, kde by děti mohly pokračovat ve studiu. Ranika měla ovšem štěstí. Díky české dárkyni, se kterou se v roce 2010 i setkala, mohla vystudovat. 10 let strávila na internátní škole Monoshapara, zvládla maturitu, a také studium na vyšší odborné škole, obor ošetřovatelství. Nyní pracuje v hlavním městě Dháka v soukromé všeobecné nemocnici s kardio centrem. „Mým největším snem je napomoci rozvoji vzdělanosti v mé vesnici. Chci jít lidem příkladem. Pokud jsem to dokázala já, mohou to dokázat i další děti,“ uzavírá Ranika.

Na světě aktuálně nemá přístup ke vzdělání 244 milionů dětí ve věku 6-18 let. Dětí, které neměly v životě štěstí a narodily se do místa, kde nemají materiální dostatek a ani dostatek příležitostí se z chudoby vymanit. Snažíme se to měnit a vy můžete také. Téměř třicet nových chlapců a dívek v programu BanglaKids nyní hledá své dárce. Když pomůžete jen jedinému z nich, nezměníte tím sice celý svět, změníte ale celý jeho svět. A to přece stojí za to!

Darujte vzdělání, darujte budoucnost.

Vzdělání je cestou z chudoby. Podpořte některé z dětí v programu BanglaKids a nabídněte mu šanci na lepší budoucnost.