Jsme tu s vámi pro druhé

Přihláška pro jednotlivce

  Registrační údaje

  Téma komiksu/komiksů

  Vyberte si své téma pro letošní komiksovou soutěž*

  1. Konec chudoby2. Konec hladu3. Zdraví a kvalitní život4. Kvalitní vzdělávání5. Rovnost můžu a žen6. Pitná voda7. Dostupné a čisté energie8. Důstojná práce a ekonomický růst9. Průmysl, inovace a infrastruktura10. Méně nerovností11. Udržitelná města a obce12. Odpovědná výroba a spotřeba13. Klimatická opatření14. Život ve vodě15. Život na souši16. Mír, spravedlnost a silné instituce17. Partnerství ke splnění cílů

  Jak ses o soutěži dozvěděl/a?

  Lorem ipsum dolor sit amet*

  Ze školy.Emailem z Adry.Viděl/a jsem plakát soutěže.Facebookové stránky soutěže.Webové stránky Adry.Webové stránky jiné organizace.Přes kamaráda/kamarádku.Jiné

  Proč ses rozhodl/a soutěže zúčastnit?

  Lorem ipsum dolor sit amet*

  Zařazení soutěže do výuky.Zájem o komiksy, výtvarnou tvorbu.Zájem o téma Cílů udrž. rozvoje.Účast kamarádů, známých.Zajímavé ceny.Chci vyhrát komiksový workshop.Jiné

  Slyšel/a jsi o Cílech udržitelného rozvoje již před soutěží?

  Lorem ipsum dolor sit amet*

  AnoNe

  Pokud ano, kde jsi o Cílech udržitelného rozvoje slyšel/a?

  Lorem ipsum dolor sit amet*

  Ve školeČlánek na internetuSociální sítě

  Uděluji tímto souhlas k dalšímu zpracování výše uvedených údajů po dobu 3 let za účelem sdělení informací o dalším ročníku soutěže a dalších informací týkajících se podobných činností ADRA, o.p.s.

  Zavřít