Vzděláním dívek proti světové chudobě
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

ADRA > Oddělení vzdělávání

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Vzděláním dívek proti světové chudobě

15.6.2020

Každodenní školní docházka. Pro jedny denní rutina, pro mnohé nedosažitelný luxus. Jednou ze skupin dětí, které na vzdělání dosáhnou nejhůře, jsou dívky z méně rozvinutých zemí. Podle UNICEF je jich na světě bez možnosti chodit do školy až 132 milionů. Největší rozdíl je přitom v přístupu k středoškolskému vzdělání, kde jsou dívky znevýhodněny v 55 % zemích. To přitom zajišťuje potřebné dovednosti k uplatnění na pracovním trhu.

Zasednutí do školních lavic dívkám brání různé důvody

Jedním z hlavních je chudoba rodičů, kteří si nemohou dovolit vzdělání všech dětí a zpravidla upřednostní vzdělání synů. S chudobou také souvisí vysoký počet dívek provdaných rodiči v dětském věku. Jeden takový příběh zachycuje video Dětského fondu OSN UNICEF. V mnohých školách se dívky necítí bezpečně a hrozí jim sexuálně orientované násilí či není ve školách vhodná infrastruktura pro období menstruace.

Místo učebnic dívky nosí nádoby s vodouMísto učebnic nosí dívky nádoby s vodou

Investice, která se vyplatí

Stále více se přitom ukazuje, jak je vzdělání dívek a žen klíčové pro boj s chudobou a dalšími problémy méně rozvinutých zemí. Čísla potvrzují, že vzdělané dívky zpravidla zakládají rodinu v pozdějším věku a zároveň se častěji uplatní na trhu práce. Pro své děti chtějí také vzdělání. Všechny tyto důvodu vedou mimo jiné k nižší porodnosti, jejíž vysoká míra přispívající k exponenciálnímu nárůstu populace je zdrojem problémů v mnohých regionech. Důležitým přínosem vzdělání žen je posílení jejich podílu na rozhodování o vlastním životě, ale také o záležitostech, které se týkají komunit či zemí, kde žijí, a kde tvoří polovinu obyvatel. V neposlední řadě se s každým dokončeným rokem školy snižuje pravděpodobnost dětské úmrtnosti či možnost nakažení virem HIV. Vzdělané ženy mají zkrátka zdravější reprodukční život související i s jeho pozdějším začátkem a větší informovaností. Zlepšení přístupu dívek ke vzdělání je také jednou z priorit OSN v rámci Agendy 2030, kde pátý cíl udržitelného rozvoje řeší rovnost mužů a žen.

Vzdělané dívky snáze najdou práci a podílejí se na rozhodování svých komunitVzdělané dívky snáze najdou práci a podílejí se na rozhodování ve svých komunitách

Co děláme ve prospěch jakkoliv znevýhodněných dětí my, ADRA ČR?

ADRA si plně uvědomuje význam vzdělání dívek a proto je mimo jiné součástí projektu zaměřeného na rovnost ve vzdělání ve státě Oromia v Etiopii. Na místě podporujeme stavbu nebo úpravu základních a středních škol, aby byly vhodné i pro dívky. Často jsou totiž školy bez toalet či přístupu k vodě. U stavby školy ale naše práce nekončí. Mnoho aktivit směřujeme k práci s učiteli, rodiči a komunitami, kterým vysvětlujeme význam vzdělání dívek i dětí s postižením. Více k projektu zde. Kromě Etiopie, máme projekty zaměřené na podporu vzdělávání také v BangladéšiNigeru či Sýrii

Zapojit se můžete i vy

https://inschool.adra.org/cs/podepiste-petici

Podpořte iniciativu, která se snaží po celém světě zvýšit povědomí o vzdělání pro každé dítě na světě. Na vyjádření vašeho občanského a lidského postoje záleží. 

Nebo se zapojte do dlouhodobé pomoci a vyberte si některý z dlouhodobých ADRA projektů v oblasti vzdělávání dětí nebo dospělých a podpořte ho ZDE.

V rámci konkrétních projektů společně zapojíme co nejvíce zdravých i znevýhodněných dětí do alespoň základního stupně vzdělání - zvýší se tak jejich potenciální produktivita a ekonomické příležitosti, sníží se naopak budoucí náklady na jejich sociální zabezpečení a závislost na rodinách a vládních zdrojích, která je často nefunkční.

Děkujeme za všechny dívky, kterým pomůžete k úspěšnějšímu životu.

_________________________________________________________________________________

Zdroje:

https://www.unicef.org/education/girls-education

https://malala.org/girls-educationKategorie: Oddělení vzdělávání