Komiksová soutěž
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 914 [right_node] => 1127 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1003 [right_node] => 1058 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

ADRA > Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Komiksová soutěž

Zveme mladé kreslíře do 4. ročníku komiksové soutěže "Promluv k světu bublinou" na téma Cíle udržitelného rozvoje! 

V každé z pěti kategorií budou vyhlášeni tři vítězové, kteří vyhrají věcné ceny, účast na komiksovém workshopu "Vyprávění komiksem" pod vedením Michaela Petruse a možnost vystavit svůj komiks v centru Prahy.

        

                                

                                

     

Jak se mohu do soutěže zapojit?

 

 pravidla, pro inspiraci jsme připravili komiksové tipy a triky

 

 stránky a informace o agendě 17 Cílů udržitelného rozvoje,  podívej se na kategorie, ve kterých můžeš soutěžit, a jaké ceny můžeš v jednotlivých kategoriích vyhrát

 

téma komiksu - tedy jeden z Cílů udržitelného rozvoje

 

 registrační formulář pro jednotlivce (zde)                                nebo pro učitele (zde můžete přihlásit celý třídní kolektiv) 

 

komiks <3

 

 nám hotové dílo emailem a poštou podle pokynů v pravidlech

 

Pokud máš jakýkoli dotaz, obrať se na koordinátorku projektu: kristyna.hejzlarova@adra.cz nebo +420 733 169 638

Poznámka pro pedagogy: tvorbu komiksů (například v rámci hodin výtvarné výchovy) je ideální propojit s výukou vybraného tématu nebo témat ve výuce předmětů jako je zeměpis, občanská nebo environmentální výchova a další.

 

Jak budou komiksy hodnoceny?

Účelem soutěže je přiblížit Cíle udržitelného rozvoje žákům základních škol. Soutěžící si tedy vybere jeden z cílů, seznámí se s jeho tématem a ztvární jej pomocí komiksu tak, aby byl komiks dobře srozumitelný pro žáky základních škol, protože vítězné komiksy se stanou součástí výukových materiálů pro učitele ZŠ.

V rámci vybraného cíle je možné se zaměřit na problémy, kterých se cíl dotýká, na možnosti řešení těchto problémů, nebo se problematikou inspirovat k vytvoření vlastního příběhu. 

Co bude s komiksy dál?

Vítězné komiksy v každé z pěti kategorií se stanou součástí metodického balíčku o Cílech udržitelného rozvoje pro učitele českých škol. Zároveň bude z vítězných děl uspořádána výstava.

Co to jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Cíle udržitelného rozvoje představují plán řešení globálních problémů na příštích 15 let. Jedná se o dokument schválený na summitu OSN v New Yorku, na jehož znění se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými by se měla ubírat rozvojová pomoc a rozvojová spolupráce tak, aby byly zmírněny a v ideálním případě úplně odstraněny největší světové problémy jako je hlad, chudoba, nerovnost nebo znečištění životního prostředí. Dokument obsahuje 17 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030. Konkrétní seznam všech cílů je v češtině možné nalézt na webu Českého centra OSN.

Není to příliš ambiciózní?

Ano, to rozhodně je. Od toho však takové cíle jsou. Ambiciózní však neznamená nereálné. Dokument 17 Cílů udržitelného rozvoje ( Sustainable development goals) 2015 – 2030 není žádnou novinkou, ale navazuje přímo na předchozí dokument Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium development goals) 2000– 2015, který určoval směr rozvojové pomoci a rozvojové spolupráce posledních 15 let. Cílů bylo „pouze“ 8 a bylo mezi nimi například odstranění extrémní chudoby a hladu, snížení dětské úmrtnosti, základní vzdělání pro všechny nebo udržitelný stav životního prostředí. Řadu z těchto cílů se podařilo naplnit, některé jsou na půli cesty, jiné vyžadují ještě hodně práce. Podrobněji o plnění Rozvojových cílů tisíciletí pojednává článek na webu Opravdového světa.

Proč se bavit o Cílech udržitelného rozvoje?

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě."                                                
                                                                                                        (John Donne)

 

Kdo ušil naše tričko? Kdo vypěstoval kávu, kterou pijeme? Kdo nakupuje České zbraně? A kdo prodává v obchodu dole na rohu? Kam mizí naše odpadky? Kdy vás naposledy požádal na ulici někdo o peníze? John Donne napsal svůj slavný citát v roce 1624. Dnes však více než kdy dříve platí, že žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Jsme propojeni z různými částmi světa, více než si dokážeme představit. Zkuste si třeba měsíc jíst jenom české potraviny. Je to výzva!

Cíle udržitelného rozvoje se netýkají pouze rozvojových zemí, týkají se nás všech, a na nás všech je také jejich úspěšné naplňování. Má tedy smysl se o obsah jednotlivých cílů zajímat.

Proč se o Cíle zajímat, vám také vysvětlí video Největší lekce pro svět z dílny OSN:

 

Kde získám informace o Cílech udržitelného rozvoje?

Jednotlivé Cíle jsou popsány zde na stránkách a u každého je také krátké video pro představení Cíle a řada příkladů a odkazů, kterými se lze inspirovat při tvorbě komiksu. Obecně lze jako primární zdroj informací doporučit stránky Informačního centra OSN, kde je přesné znění Cílů udržitelného rozvoje a dále také webové stránky Rady Vlády pro udržitelný rozvoj, které též problematiku zpracovávají. Velmi dobrým zdrojem jsou také webové stránky Člověka v tísni Rozvojovka, které se věnují velké části ze 17 Cílů. Dále lze doporučit weby různých nevládních a neziskových organizací, které se tématy zabývají. Samotné odkazy jsou pak u konkrétních témat.

Proč komiks?

Komiks již dávno není pouze médium pro akční super hrdinské příběhy, komiks jako relativně mladá devátá múza, se stává médiem pro komunikaci složitějších témat. Příkladem takovýchto komiksů může být kniha Persepolis, popisující nedávnou pohnutou historii Íránu očima malé dívky, nebo kniha Maus o holocaustu či příběh o chlapci prchajícím z válečného Afghánistánu Jednou se zase setkáme, Sanam. Podívejte se na tyto komiksy a nechte se jimi inspirovat.

Proč si tedy nezkusit vytvořit komiks vlastní?

Kde zjistím více?

Web: https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez

Facebook: https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA/

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoqCPtj8GdRH_bAa20yOeY_ETG-isAN9e

Email: kristyna.hejzlarova@adra.cz 

Tel: 733 169 638

 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky