O nás
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 27 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nás [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nas [urlfull] => o-nas [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 1 [left_node] => 1086 [right_node] => 1141 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

ADRA > O nás

 

O nás

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992.

ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev pravidelně přispívá na její rozvoj.


Poslání organizace ADRA 

ADRA pracuje s lidmi žijícími v chudobě a nouzi za účelem spravedlivé a pozitivní změny prostřednictvím posilujícího partnerství a zodpovědných kroků.

Vize organizace ADRA

ADRA je profesionální, zdokonalující se a efektivní síť organizací, jež ztělesňuje integritu a transparentnost. ADRA napříč hranicemi posiluje a vystupuje ve prospěch ohrožených a zapomenutých, aby dosáhla měřitelné, dokumentovatelné a trvalé změny v jejich životech a společnosti.


Naše práce v zahraničí

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V rámci lidskoprávních projektů podporujeme rozvoj občanské společnosti v zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Prostřednictvím celosvětové sítě organizací ADRA jsme schopni rychle a pružně reagovat na humanitární katastrofy. U dlouhodobých projektů známe díky místním pracovníkům velmi dobře potřeby lidí, které podporujeme, i prostředí, ve kterém žijí. Tím se zvyšuje efektivita a celková udržitelnost projektů. Více na www.adra.cz/pomoc-v-zahranici.

Naším cílem je poskytovat pomoc potřebným na celém světě v co nejlepší kvalitě v souladu s mezinárodně akceptovanými standardy. Proto se ADRA, o.p.s., hlásí ke Kodexu efektivnosti FoRS, přičemž dodržování jeho principů pravidelně hodnotí a zasazuje se o jejich zlepšení. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci, tzv. Humanitárních standardů FoRS.


Naše práce v České republice

V České republice ADRA koordinuje 14 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Vysíláme do domovů pro seniory, nemocnic, ústavů sociální péče a dětských domovů více než 2098 pravidelných dobrovolníků. Více na www.adra.cz/dobrovolnictvi. Mimo jiné také provozujeme 22 charitativních obchůdků. 

ADRA patří mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách v ČR. Do pomoci při mimořádných událostech v České republice se aktivně zapojujeme od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně. Více informací zde.

ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj. Více na www.adra.cz/opravdovysvet.


Jak hospodaří organizace ADRA

Finanční prostředky na zajištění pomoci druhým lidem ADRA získává od dárců a podporovatelů ze strany široké veřejnosti, firem, státních institucí nebo nadací.

V roce 2017 putovalo 91 % všech získaných prostředků od dárců a od veřejných institucí na zahraniční a domácí projekty, jejichž cílem je pomáhat lidem v nouzi a také na vzdělávací projekty. Největší část prostředků byla využita na podporu dobrovolnických center v ČR. Na zajištění administrativy a rozvoje organizace bylo použito pouze 9 %, v případě prostředků z veřejných sbírek je na administrativu použito pouze 5 %. 

Kam putují prostředky z Vašich darů

Čemu jsme se věnovali v roce 2017?

S finančními prostředky se ADRA snaží nakládat co nejúsporněji.

Nahlédněte do výroční zprávy a sami se přesvědčte.


Partnerství s dalšími neziskovými organizacemi

ADRA spolupracuje s dalšími organizacemi v rámci platforem na národní i mezinárodní úrovni:

 

                         

   

                          
     

                
   

        
    

AVPO

         

Zřizovatel

Zřizovatelem Adry je Církev adventistů sedmého dne, která pravidelně přispívá na rozvoj organizace.