Postup a pravidla poskytování příspěvků
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 48 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Nadace ADRA [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nadace-adra [urlfull] => nadace-adra [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 1 [left_node] => 1226 [right_node] => 1325 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1153 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 48 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Potřebuji pomoc [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => potrebuji-pomoc [urlfull] => nadace-adra/potrebuji-pomoc [password] => [poradi] => 5 [hloubka] => 2 [left_node] => 1271 [right_node] => 1274 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1323 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1153 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 1 [id_layout] => [title] => Postup a pravidla poskytování příspěvků [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => postup-a-pravidla-poskytovani-prispevku [urlfull] => nadace-adra/postup-a-pravidla-poskytovani-prispevku [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 3 [left_node] => 1272 [right_node] => 1273 [id_menu_vertical] => ) )
Nadace ADRA
Main banner

ADRA > Nadace ADRA > Potřebuji pomoc > Postup a pravidla poskytování příspěvků

 

Veřejná sbírka

,,Pomáhat může každý"

57333375/0300

 

Darovat online

 

 

Podpora projektů

 8800088/0300

 

 

Partneři

Postup a pravidla poskytování příspěvků

Postup a pravidla poskytování nadačních příspěvků z veřejné sbírky „Pomáhat může každý“

(osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. S-MHMP/980701/2013; dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách v aktuálním znění)

Před vyplněním žádosti si prosím přečtěte následující pokyny:


 

1. Komu je určena pomoc

Nadace ADRA podporuje osoby, rodiny nebo skupiny, které se v České republice ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí, jako jsou zdravotní, sociální či jiné závažné důvody (místní povodeň, požár, násilí, autonehoda aj.). Jedná se o tak náročné situace, jež občané České republiky nemohou zvládnout vlastními silami.

Nadace ADRA pro tuto pomoc shromažďuje od dárců peníze na sbírkovém účtu č. 57333375/0300:

Žádost o nadační příspěvek (dále jen příspěvek) může podat osoba starší 18 let, za děti a mladistvé jejich rodiče nebo zákonní zástupci. 

Nadace v rámci této sbírky nepodporuje žadatele, na něhož nebo na člena jeho rodiny je nařízena exekuce.

2. O co lze žádat (tzv. předmět žádosti, účel daru)

Příspěvek v Kč  lze poskytnout jen v souladu se statutem Nadace ADRA a cílem sbírky, zejména na konkrétní a doporučenou:

Nadace ADRA upřednostňuje žádost, která splňuje všechny tyto tři podmínky:

3. O co nelze žádat

4. Způsob poskytnutí pomoci

Z hlediska konkrétní situace a individuálních potřeb žadatele používá nadace nejčastěji dva způsoby pomoci:

Situace: Žadatel zná předem cílovou částku (např. cenu čističky vzduchu) a konkrétního dodavatele (servisu, poskytovatele apod.). Příspěvek poskytne nadace ihned po uzavření dárcovské smlouvy buď úhradou faktury přímo konkrétnímu dodavateli, příp. bankovním převodem na účet žadatele.

Situace: Žadatel buď zná předem cílovou částku (např. výši doplatku za naslouchátko) či termín (např. datum nástupu na rehabilitační pobyt) nebo zatím toto nezná a s nadací si dohodne délku trvání sbírky (na šest měsíců, do konce kalendářního roku apod.). Sám oslovuje případné dárce (fyzické i právnické osoby) např. dopisem, letáčkem, výzvou na Facebooku, umístěním zapečetěné pokladničky Nadace ADRA, prodejem drobných předmětů, dárcovskou SMS  aj.). V tomto případě je povinen postupovat podle pokynů nadace, která mu za tím účelem poskytne loga, podrobné informace, plnou moc, rady apod. Příspěvek poskytne nadace po uzavření dárcovské smlouvy až po nasbírání potřebné částky či po uplynutí sjednané doby buď převodem na účet žadatele či úhradou faktury přímo konkrétnímu dodavateli. V případě individuální potřeby žadatele je možné dle stavu prostředků na jeho VS uzavírat i dílčí dárcovské smlouvy na menší částky.

5. Postup při podávání žádosti

6. Realizace žádosti

7. Vyúčtování nadačního příspěvku a ukončení žádosti

Kontaktní osoba:

Iva Fundová-Macková, tel. 732 355 962, nadace@adra.cz

Schváleno správní radou Nadace ADRA dne 7. srpna 2017