Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Časopis SLOVÍČKO

Připravili jsme pro vás časopis, který využijete zejména při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Cílovou skupinou jsou hlavně žáci 3. až 6. ročníků, využít ho však samozřejmě mohou i žáci mladší či starší, dle individuálních dovedností, potřeb a zájmů. Časopis slouží k rozvoji slovní zásoby, větných konstrukcí a komunikačních dovedností a ocení ho především žáci, kteří již umí alespoň trochu česky (mají minimálně úroveň A2).

Najdete zde různé typy textů a úkoly, které ověřují porozumění textu. V časopise používáme různé formy podpory pro žáky s OMJ  (předučení ve formě obrázkových slovníků, obrázkové čtení, komiks, texty bohatě doplněné ilustracemi, schémata). Texty jsou v češtině, do různých jazyků jsme přeložili pouze klíčová slova. Důvodem je to, že texty jsou určeny všem žákům s OMJ různých národností. Kromě toho věříme, že je učení v cílovém jazyce efektivnější.

Hned v prvním čísle jsme se na žáky a žákyně obrátili s velkou výzvou. Poprosili jsme je, aby nám pomohli vymyslet název našeho časopisu. Vymýšlení názvu je úkol vhodný pro žáky s OMJ. Všichni žáci mohou zažít úspěch a aktivita dává prostor k hravému rozšiřování slovní zásoby. Kromě toho bychom byli rádi, aby žáci vzali časopis za svůj hned od počátku.

Sešlo se nám několik návrhů, ze kterých jsme nakonec vybrali jméno SLOVÍČKO. Tenhle název pro nás vymyslel Mikuláš Arndt. Děkujeme, Mikuláši. Máme radost, že náš časopis našel své jméno!

Líbí se vám časopis? Přidejte se k nám a staňte se spolutvůrci SLOVÍČKA. Z vašeho příspěvku vzniknou další jeho čísla. Jedině díky vašim darům zůstane SLOVÍČKO dostupné všem a zdarma. Časopis můžete podpořit prostřednictvím platformy Darujme.cz.

Jak s časopisem ve výuce pracovat?

Přečtěte si s žáky články a vyřešte úkoly.

Před každým článkem naleznete předučení ve formě obrázkového slovníku, který si žáci (sami či společně) prohlédnou před tím, než se pustí do čtení. U každého textu jsou ilustrace, které pomáhají pochopit význam textu.

  • V případě potřeby ukažte žákům, jak text souvisí s doprovodnými obrázky například tak, že přečtete část textu a popisovaný jev ukážete na obrázku.
  • Učte žáky odhadovat význam z kontextu. Ať si přečtou nejdřív celý odstavec nebo celou stranu a zkouší vyvodit význam. Nemusí rozumět všemu, důležité je, aby pochopili základní význam (např. kdo, kde, kdy a co dělá a proč).
  • Pokud žáci nezvládnou cvičení, pomozte jim. (Nebo požádejte spolužáky, ať jim pomohou.) V případě potřeby jim ukažte na příkladu, jak jste vy sami došli k výsledné odpovědi. (Pomocí přemýšlení nahlas a ukazování: Podíval/a jsem se do textu….Hledal/a jsem slovo….Podtrhl/a jsem si….)

Vytvořte s dětmi  komiks 

Komiks naleznete v části od Dětí pro děti. Zde publikujeme komiksy, které nám děti zaslaly v rámci komiksové soutěže. Formát komiksu je vhodný pro práci s žáky s OMJ zejména proto, že kombinuje obrazovou část se slovy.

  • Při hledání vhodných námětů můžete použít společný brainstorming a všechny nápady zaznamenávat ve formě myšlenkové mapy. Tam můžete zaznamenat i slovní zásobu, kterou žáci pro zpracování daného tématu mohou využít.
  • Pokud si žáci nevědí rady, můžete jim pomoci k tvorbě jednoduchého komiksu, ve kterém popíší svého kamaráda. Pomoci můžete například uvedením příkladů (popíšete jim svého/svou kamaráda/kamarádku) a pomocí počátků vět k doplnění, např.: Můj kamarád / moje kamarádka se jmenuje…….
Váš názor nás zajímá.

Časopis SLOVÍČKO může být lepší i díky vám! Pomozte nám vyplněním krátkého dotazníku zjistit, co můžeme dělat lépe.

Oceníme zpětnou vazbu na náš časopis, a to jak od vás, tak i od vašich žáků. O čem by si v časopise chtěli číst? Co jim zde chybí? Mají nějaké návrhy na zlepšení?

Zajímá Vás více? Máte k časopisu podněty nebo připomínky? Chcete nám něco poslat nebo zodpovědět svoje otázky?

Kontaktuje nás.

Petra Svatková

koordinátorka
+420 734 350 031
petra.svatkova@adra.cz

Tento projekt vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Happy Hearts Czech.
Nadační fond Happy Hearts Czech staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Společně s více než 60 000 dobrovolníky z celého světa postavili 317 škol v 15 zemích.

https://www.happyheartsczech.org

Partnerem projektu je Nadační fond Simony Kijonkové, zakladatelky Zásilkovna.

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít