Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Pravidla soutěže 2023

Zahájení soutěže: 15. 9. 2023 (spuštění registrace)

Ukončení soutěže: 31. 10. 2023 (poslední den, kdy přijímáme soutěžní komiksy)

Věk účastníků:

Kategorie I:  jednotlivci  ve věku 10 – 14 let nebo žákyně a žáci 6. – 9. ročníku základního vzdělávání

Kategorie II:  jednotlivci ve věku 15 – 20 let, nebo žákyně a žáci  středního vzdělávání

Vyhlášení výsledků:

Kategorie I: listopad 2023

Kategorie II: listopad 2023

Před samotným vyhlášením budou soutěžící o výsledcích informováni emailem. Seznam vítězných komiksů bude zveřejněn v archivu vítězných komiksů,  po slavnostním vyhlášení jednotlivých kategorií.

Slavnostní vyhlášení, předání cen a komiksový workshop:

Kategorie I: 2. 12. 2023 v Café Therapy Praze

Kategorie II: 2. 12. 2023 v Café Therapy Praze

Téma soutěže: Úkolem soutěžících je zpracovat jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje formou komiksu.

Soutěžní oblasti: Soutěž má 5 soutěžních oblastí (Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta, Bezpečný svět), které tematicky rozčleňují podle 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Počet přihlášení do jednotlivých kategorií není nijak omezen, soutěžící se proto může přihlásit do jedné, více, či všech 5 kategorií. Do každé kategorie smí přihlásit pouze jeden komiks. Podrobný rozpis tematických kategorií naleznete zde.

Náš malý tip, který může pomoci zvýšit konkurenceschopnost vašich komiksů: soustřeďte se ve svých komiksech i na kategorie a témata, která nejsou právě populární – zvýšíte tím šanci, že právě váš komiks zvítězí. Tradičně nejméně zastoupenými kategoriemi jsou Bezpečný svět a Férová společnost.

Rozsah: 1 list A3 (297 × 420 mm) – jiné formáty do soutěže nebudou zařazeny

Technika: jakákoliv (kresba, malba, koláž, fotostory)

Jazyk: Texty preferujeme v českém jazyce (chcete-li odevzdat komiks v jiném jazyce, obraťte se prosím na nás na petra.svatkova@adra.cz ).

Forma zpracování: volná (téma je možné pojmout humorně, kriticky nebo formou příběhu založeného na osobní zkušenosti). Více k tvorbě příběhu naleznete zde (pro kreslíře), případně zde (pro pedagogy)

Postupodevzdání

  1. Do soutěže se registrujte prostřednictvím webového formuláře kliknutím na jedno z tlačítek níže.
  1. Po registraci dílopošlete do ADRA ve dvou verzích – elektronicky (stačí kvalitní fotografie, pro kontrolu) a originál (potřebný pro zhodnocení a případné zařazení do výstavy):

– Elektronicky: soubor pojmenujte ve tvaru PŘÍJMENÍ_JMÉNO_CÍL a zašlete na petra.svatkova@adra.cz

– Poštou: Do obálky vložte komiks, na jehož zadní straně bude uvedeno jméno a příjmení autora/autorů, název cíle, kterého se komiks týká, případně název školy (v případě, že komiks do soutěže posílá pedagog).

Na obálku uveďte heslo: KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ a zašlete poštou na adresu: ADRA, o. p. s. (Petra Svatková), Markova 600/6, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Hodnocení: Komiksy budou hodnoceny z hlediska jejich vazby na téma, pochopení konceptu Cílů udržitelného rozvoje, originality příběhu, zpracování a estetické stránky.

Kritéria hodnocení: vazba na téma (max. 10 bodů), originalita (max. 5 bodů), estetika (max. 5 bodů)

Po skončení soutěže budou vítězná díla využita pro metodické balíčky pro vyučující na základních školách a vystavena na webových a facebookových stránkách projektu. Zároveň z nich bude uspořádána výstava. Zasláním děl do soutěže účastník stvrzuje svůj souhlas s výše uvedenou formou publikování, tzn. výukové materiály pro pedagogy, webové stránky projektu a výstava.

Zaslaná díla vracíme pouze na vyžádání.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte psát: petra.svatkova@adra.cz či volat na 734 350 031.

Zavřít