Váš dopad je vidět

Oddělení vzdělávání

Pravidla soutěže

Níže popsaná pravidla byla platná pro Komiksovou soutěž 2020. Na úpravě pravidel pro rok 2021 pracujeme a zveřejníme je zde při vyhlášení soutěže v dubnu. Letos začne soutěž pravděpodobně až v září 2021.

Zahájení soutěže: 1. 4. 2020 (spuštění registrace)

Ukončení soutěže: 31. 10. 2020

Vyhlášení výsledků: nejpozději 13. 11. 2020. Do té doby budou soutěžící o výsledcích informováni emailem, seznam vítězných komiksů bude zveřejněn na webových stránkách soutěže po slavnostním vyhlášení.

Slavnostní vyhlášení a předání cen: konec listopadu/začátek prosince 2020 v Praze (přesné datum, čas a místo bude upřesněno)

Věk účastníků: Soutěže se mohou účastnit jednotlivci od 14 let do 26 let nebo třídní kolektivy od 8. třídy ZŠ výš.

Téma soutěže: Úkolem soutěžících je zpracovat jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje formou komiksu.

Kategorie: Soutěž má 5 kategorií (Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta, Bezpečný svět), které tematicky rozčleňují 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Počet přihlášení do jednotlivých kategorií není nijak omezen, soutěžící se proto může přihlásit to jedné, více, či všech 5 kategorií. Do jedné kategorie však smí přihlásit pouze jeden komiks. Podrobný rozpis kategorií naleznete zde. Náš malý tip, který může pomoci zvýšit konkurenceschopnost vašich komiksů: soustřeďte se ve svých komiksem i na kategorie a témata, která nejsou právě populární – zvýšíte tím šanci, že právě váš komiks zvítězí.

Rozsah: 1 list A3 (297 × 420 mm) – jiné formáty do soutěže nebudou zařazeny.

Technika: jakákoliv (kreba, malba, koláž, fotostory).

Jazyk: všechny texty musí být v českém jazyce.

Forma zpracování: jakákoliv (téma je možné pojmout humorně, kriticky nebo formou příběhu založeného na osobní zkušenosti). Více k tvorbě příběhu naleznete zde (pro kreslíře), případně zde (pro pedagogy).

Autorský tým: autoři jednoho komiksu mohou být maximálně dva.

Kritéria hodnocení: vazba na téma (max. 10 bodů), originalita (max. 5 bodů), estetika (max. 5 bodů)

Hodnocení – komiksy budou hodnoceny z hlediska jejich vazby na téma, pochopení konceptu Cílů udržitelného rozvoje, originality příběhu, zpracování a estetické stránky.

Po skončení soutěže budou vítězná díla využita pro metodické balíčky pro vyučující na základních školách a vystavena na webových a facebookových stránkách projektu. Zároveň z nich bude uspořádána výstava. Zasláním děl do soutěže účastník stvrzuje svůj souhlas s výše uvedenou formou publikování, tzn. výukové materiály pro pedagogy, webové stránky projektu a výstava.

Zaslaná díla vracíme pouze na vyžádání po skončení výstavy.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte psát na: lenka.kostelecka@adra.cz či volat na 777 195 247.