.

Pravidla soutěže 2022

Zahájení soutěže: 12. 9. 2022 (spuštění registrace)

Ukončení soutěže: 31. 10. 2022 (poslední den, kdy přijímáme soutěžní komiksy)

Věk účastníků:

Kategorie I: jednotlivci  ve věku 10 – 14 let nebo třídní kolektivy ve věku 6. – 9. ročníku ZŠ

Kategorie II: jednotlivci ve věku 15 – 20 let, neboli studentstředního vzdělání  

Vyhlášení výsledků:

Kategorie I: prosinec 2022

Kategorie II: prosinec 2022

Do té doby budou soutěžící o výsledcích informováni emailem, seznam vítězných komiksů bude zveřejněn v archivu vítězných komiksů vždy po slavnostním vyhlášení jednotlivých kategorií.

Slavnostní vyhlášení, předání cen a komiksový workshop:

Kategorie I: prosinec 2022 v Praze 

Kategorie II: prosinec 2022 v Praze  

Téma soutěže: Úkolem soutěžících je zpracovat jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje formou komiksu.

Kategorie: Soutěž má 5 kategorií (Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta, Bezpečný svět), které tematicky rozčleňují 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Počet přihlášení do jednotlivých kategorií není nijak omezen, soutěžící se proto může přihlásit to jedné, více, či všech 5 kategorií. Do jedné kategorie však smí přihlásit pouze jeden komiks. Podrobný rozpis kategorií naleznete zde. Náš malý tip, který může pomoci zvýšit konkurenceschopnost vašich komiksů: soustřeďte se ve svých komiksem i na kategorie a témata, která nejsou právě populární – zvýšíte tím šanci, že právě váš komiks zvítězí.

Rozsah: 1 list A3 (297 × 420 mm) – jiné formáty do soutěže nebudou zařazeny

Technika: jakákoliv (kresba, malba, koláž, fotostory)

Jazyk: texty preferujeme v českém jazyce (pokud chcete odevzdat komiks v jiném jazyce, obraťte se prosím na nás na kontaktu níže)

Forma zpracování: jakákoliv (téma je možné pojmout humorně, kriticky nebo formou příběhu založeného na osobní zkušenosti). Více k tvorbě příběhu naleznete zde (pro kreslíře), případně zde (pro pedagogy)

Autorský tým: autoři jednoho komiksu mohou být maximálně dva

Postup odevzdání: 

1. Do soutěže se registrujte prostřednictvím webového formuláře kliknutím na jedno z tlačítek níže. 

2. Po registraci je dílo pošlete do Adry ve dvou verzích - elektronicky (stačí kvalitní fotografie, pro kontrolu) a papírově (originál potřebujeme pro zhodnocení a případné zařazení do výstavy): 

  • Elektronicky: soubor pojmenujte ve tvaru PŘÍJMENÍ_JMÉNO_CÍL a zašlete na petra.svatkova@adra.cz 
  • Poštou: Do obálky vložte komiks, na jehož zadní straně bude uvedeno jméno a příjmení autora/autorů, název cíle, kterého se komiks týká, případně název školy (v případě, že komiks do soutěže posílá pedagog). Na obálku uveďte heslo: KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ a zašlete poštou na adresu: 

                                         OPRAVDOVÝ SVĚT 

                                         Petra Svatková 

                                         ADRA, o. p. s.
                                          Markova 600/6
                                          Praha 5 – Jinonice, 158 00 

Kritéria hodnocení: vazba na téma (max. 10 bodů), originalita (max. 5 bodů), estetika (max. 5 bodů)

Hodnocení: komiksy budou hodnoceny z hlediska jejich vazby na téma, pochopení konceptu Cílů udržitelného rozvoje, originality příběhu, zpracování a estetické stránky.

Po skončení soutěže budou vítězná díla využita pro metodické balíčky pro vyučující na základních školách a vystavena na webových a facebookových stránkách projektu. Zároveň z nich bude uspořádána výstava. Zasláním děl do soutěže účastník stvrzuje svůj souhlas s výše uvedenou formou publikování, tzn. výukové materiály pro pedagogy, webové stránky projektu a výstava.

Zaslaná díla vracíme pouze na vyžádání po skončení výstavy.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte psát na: petra.svatkova@adra.cz či volat na 734 350 031.

Zavřít