Váš dopad je vidět

Oddělení globálního vzdělávání

Informace pro vyučující

Tvorbu komiksů (například v rámci hodin výtvarné výchovy) je ideální propojit s výukou vybraného tématu nebo témat ve výuce předmětů jako je zeměpis, občanská nebo environmentální výchova a další.

Postup odevzdání

Po registraci komiksy pošlete do ADRA ve dvou verzích:

  1. elektronicky (stačí fotografie, pro kontrolu) – soubor pojmenujte ve tvaru PŘÍJMENÍ_JMÉNO_CÍL a zašlete na petra.svatkova@adra.cz
  2. papírově/poštou (originál potřebujeme pro zhodnocení a případné zařazení do výstavy) – Do obálky vložte komiks, na jehož zadní straně bude uvedeno jméno a příjmení autora/autorů, název cíle, kterého se komiks týká, případně název školy (v případě, že komiks do soutěže posílá pedagog). Zašlete na adresu:

KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ ADRA
Petra Svatková
ADRA, o. p. s.
Markova 600/6
Praha 5 – Jinonice, 158 00

Do soutěže se registrujte prostřednictvím webového formuláře:

Pokud bude více než 20 komiksů v jedné třídě, prosím vyplňte další formulář a upozorněte na to koordinátorku projektu (petra.svatkova@adra.cz)

JAK NA KOMIKS?

PREZENTACE Z WORKSHOPU – projděte si prezentace z workshopu o Komiksové soutěži ADRA a připomeňte si

  • pravidla soutěže v roce 2023,
  • 5 tematických kategorií,
  • tipy jak na komiks ve výuce.

JAK NA KOMIKS I. – pracovní listy pro tvoru komiksového příběhu představují vždy hlavního hrdinu komiksu s jeho superschopnostmi, překážkou, kterou musí překonat, a rozuzlením. Žáci si listy podle návodu v níže přiloženém dokumentu vyplní a mohou podle nich komiks vytvořit.

JAK NA KOMIKS II. – pracovní listy pro tvorbu komiksu na příkladu Bangladéše. Obsahují fotografie s prázdnými bublinami nebo okénky, kam mají žáci doplnit přímou řeč, myšlenku nebo třeba obrázek s textem. Všechny fotografie pochází z Bangladéše, kde ADRA realizuje dva dlouhodobé programy zaměřené na vzdělávání: Čalantika a BanglaKids. Každému pracovnímu listu předchází stručné nastínění vybraných témat z života v Bangladéši.

Uspořádejte výstavu přímo u vás na škole

Uspořádejte ve vaší škole výstavu z vítězných komiksů na téma klimatická změna nebo si ji projděte se žáky ONLINE! Nabízíme i doprovodný materiál, který Cíle udržitelného rozvoje vysvětlí v obecné rovině. Výstava je zároveň přizpůsobena interakci pomocí metod viditelného myšlení. To znamená, že návštěvníci či samotní tvůrci a tvůrkyně dostanou prostor k tomu, aby se mohli vyjádřit k vystaveným exponátům či některým otázkám. Vzkazem, kresbou či dalším prostředkem tak mohou reagovat i jeden na druhého. Tímto se z výstavy zároveň stane prostor ke sdílení, diskuzi a obohacování o vzájemné názory.

Pro domluvu kontaktujte Petru Svatkovou (petra.svatkova@adra.cz, +420 734 350 031).

Zavřít