V úterní deštivé dopoledne jsme se nenechali odradit a vyrazili na výlet společně s uživateli z Domova pro seniory U Lesíka do Domova pro seniory Plaveč.

Výměna zkušeností a prohlídka domova je pro klienty, pracovníky i dobrovolníky vždy velmi inspirativní. Ve společenské místnosti nás nejdříve přivítal personál v čele s panem ředitelem Ing. Vybíralem. Dozvěděli jsme se o historii a fungování domova. Poté jsme měli možnost si celý areál prohlédnout včetně okolního parku a kapličky.