V uplynulých dnech byly v ulicích Znojma zaznamenány případy podvodného vybírání hotovosti od našich spoluobčanů. Podvodníci se vydávali za dobrovolníky Dobrovolnického centra ADRA Znojmo a pod záminkou veřejné sbírky oklamali několik spoluobčanů. Tato skutečnost byla hlášena a předána Policii ČR.

Prosíme širokou veřejnost o obezřetnost a upozorňujeme na skutečnost, že Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo v tomto roce žádnou veřejnou sbírku ve Znojmě neorganizovalo ani žádnou nechystá. V minulosti humanitární organizace ADRA pořádala tradiční Velikonoční sbírku po celé České republice, před nějakou dobou však od této aktivity ustoupila. 

V případě, že byste chtěli aktivity Dobrovolnického centra podpořit, prosíme Vás, navštivte nás osobně v kanceláři Dobrovolnického centra ADRA Znojmo na ulici Veselá 20, a dar předejte osobně pracovníkům centra. Tímto způsobem budete vědět komu a na co jste skutečně přispěli.

Zdeňka Severinová, vedoucí DC ADRA Znojmo