Tradiční předvánoční akcí se stalo společné vánoční zpívání Dobrovolnického centra ADRA a Církve adventistů sedmého dne ve Znojmě. Letos jsme zpříjemnili adventní čas klientům Emina zámku, Domova pro seniory Jevišovice a pacientům v nemocnici.

Klienti a pacienti od nás dostali perníčky a přáníčka do nového roku. Zároveň jsme jim popřáli hlavně hodně zdraví, pohody a Božího požehnání v roce 2017.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům a členům Církve adventistů sedmého dne za zapojení!