Posláním Emina zámku, p.o. je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách ocitli v nepříznivé situaci. 

Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by vnesli do života osamělých klientů nový elán a naději.

Dobrovolníci působí jako společníci a na pravidelných návštěvách si s klienty nejčastěji povídají, zpívají, promítají fotky atd.

Chcete se stát dobrovolníkem? Kontaktujte nás zde.