Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by vyplnili volný čas uživatelům na Zámku Břežany.

Zámek Břežany, p.o. je domov pro osoby s mentálním postižením. Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel www.zamekbrezany.cz.

Úkolem dobrovolníka v tomto zařízení je působit jako společník, hrát s uživateli společenské hry, zpívat, chodit na procházky, číst noviny a časopisy, posedět a popovídat si u kávy nebo vypomáhat aktivizačním pracovníkům s činností  v keramické, hrnčířské, tkalcovské dílně apod.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte dobrovolnické centrum: znojmo@adra.cz, 607 144 090