5.října proběhne další plánované školení pro nové zájemce o dobrovolnictví.

Dobrovolníci budou po proškolení, pohovoru a dodání potřebných dokumentů ( čistý VTR, potvrzení od lékaře o psychické a fyzické způsobilosti apod.) vysíláni do znojemské nemocnice na různá oddělení  a Centra sociálních služeb Znojmo, p.o. ( domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, pečovatelská služba, centrum denních služeb).

V letošním roce se v těchto organizacích zapojuje 50 dobrovolníků, kteří dochází obvykle 1x týdně na 1 – 2 hodiny za především osamělými klienty a  tráví s nimi čas velice různě, nejčastěji si jen povídají, čtou knihy, někdy hrají společenské hry či luští křížovky, jsou klientům příjemnými společníky.

V případě zájmu o zapojení kontaktujte dobrovolnické centrum.