Zdeňka Severinová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Znojmo vyjádřila svá díky za podporu a pomoc:

„5. 12. 2010 proběhlo Slavnostní otevření Dobrovolnického centra ADRA Znojmo .Podpořit nás přijel výkonný ředitel ADRA pan Jan Bárta. Za Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. s nímž dobrovolnické centrum ADRA spolupracuje, promluvila paní ředitelka Jarmila Eliášová. Za vedení města Znojma se oficiálního programu zúčastnil Mgr. Jiří Ludvík.

Děkuji nejen Markovi Sochorovi a Tomáši Severinovi, kteří se ujali moderování celého programu, ale také studentkám Střední Odborné Školy pedagogické ve Znojmě Stanislavě Holzbauerové, Julii Hanákové a Andree Krasekerové, které za klavírního doprovodu Mgr. Dany Kroutilové zpestřily slavnostní program krásným zpěvem. Poděkování patří také sboru Církve adventistů sedmého dne ve Znojmě za zapůjčení prostor hlavního sálu a za pomoc při realizaci programu.

Druhý den, v pondělí 6. 12., proběhla ve městě Znojmě první veřejná sbírka na podporu Dobrovolnického dobrovolnického centra ADRA Znojmo.

Poděkování patří studentkám Střední zdravotnické školy ve Znojmě a dobrovolníkům, kteří i v mrazu oslovovali kolemjdoucí a celkem vybrali 16 379 Kč.

Děkuji touto cestou také Vám všem, kteří jste ochotni vidět potřeby druhých a do naší sbírky jste přispěli.

Je ještě spousta těch, kteří se podíleli na dobrém rozjezdu centra, jako například lékaři, kteří bezplatně vystavili potvrzení o zdravotní způsobilosti pro první dobrovolníky, zástupci Centra sociálních služeb Znojmo, p.o. , naši sponzoři a další, jejichž podpory si velmi vážím.

Mým přáním je, aby naše Dobrovolnické centrum bylo přínosem pro Znojmo a pomoc našich dobrovolníků se dostala k lidem, kteří pomoc potřebují nejvíce.“

Fotogalerie zde.