Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Znojmo, p.o. hledá nové dobrovolníky starší 15ti let.

Pro zájemce z řad široké veřejnosti je připraveno školení, které proběhne 22. října 2012 od 15,30 do 19,30 hodin ve společenské místnosti Dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě na Veselé 20.

Po vyškolení, pohovorech a dodání potřebných náležitostí jako je výpis rejstříku trestů, potvrzení o psychické a fyzické způsobilosti, mohou dobrovolníci začít docházet  např. do domova pro seniory, do domova se zvláštním režimem, do domu s pečovatelskou službou, na odlehčovací
služby nebo do azylového domu pro muže.

Úkolem dobrovolníků v těchto službách je povídání si s klienty, hraní společenských her, společné procházky, čtení časopisů, knih, zpívání apod. Dobrovolníci mohou chodit za jedním klientem nebo skupinou klientů.

Od zájemců je očekáván zralý přístup k životu, ochota pomoci a příležitost věnovat hodinu a více týdně svého času potřebným lidem. S dobrovolníkem bude sepsána smlouva o výkonu dobrovolnické služby a každý zapojený dobrovolník bude pojištěn. Dobrovolníci na oplátku mohou získat vlastní dobrovolnickou zkušenost, nové kontakty, posun ve vlastních hodnotách. Dobrovolnické centrum dobrovolníkům nabízí potvrzení o dobrovolnické činnosti, proplacení vzniklých nákladů a odbornou podporu při setkávání dobrovolníků zapojených v programu.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte dobrovolnické centrum.

Leták ke školení zde.