V tomto roce naši dobrovolníci mimo jiné navštěvují už 14 domácností, kde jsou společníky seniorům a osobám se zdravotním postižením, pro které je vzácností, dostat se mimo domov. A tak jsme  jim  3.října společně připravili setkání a  mohli  jsme  všichni prožít krásné odpoledne v prostorách Rodinného centra Maceška, kde se vzpomínalo, zpívalo a hodně povídalo. Díky za to a také dobrovolníkům za pomoc při této akci.