V pondělí 1. 2. 2016 jsme u nás v Dobrovolnickém centru ADRA Znojmo měli vzácného hosta, byl jím pan Ing. Pavel Kuchyňka, nemocniční kaplan, jehož práce je v mnohém podobná práci našich dobrovolníků. Součástí besedy pro naše dobrovolníky bylo povídání pana Kuchyňky o tom, co práce nemocničního kaplana obnáší a co si z ní mohou dobrovolníci vzít do svojí práce, a také diskuze, kdy naši dobrovolníci kladli zajímavé dotazy. Pan Kuchyňka mezi námi nebyl poprvé, podobně zaměřené krátké vstupy míval také na školeních pro zájemce o dobrovolnictví, bohužel to ale tentokrát bylo naposled. Náš milý host se totiž stěhuje na své rodné Plzeňsko, kde bude jistě pokračovat v dobré práci. Nám bude v našich programech pro dobrovolníky chybět, přínosné akce se zajímavými hosty však budeme pořádat i nadále.

Děkujeme panu Ing. Pavlu Kuchyňkovi za veškerou spolupráci a přejeme mu vše dobré do další životní cesty.