Vážení a milí spolupracovníci, dobrovolníci a podporovatelé, po dlouhých devíti letech jsem se rozhodla ukončit práci v Dobrovolnickém centru ADRA Znojmo a vydat se vstříc novým životním výzvám. Být vedoucí našeho Dobrovolnického centra pro mě byla obrovská čest, a přes všechny těžké chvíle také radost. V nelehkých chvílích mi dodávalo sílu to, jakým způsobem společně měníme životy těm, kteří zůstali sami, nebo kteří zažívají těžké životní situace, tedy klientům sociálních zařízení, pacientům v nemocnici nebo dětem ze sociálně ohrožených rodin.

Dnes by už nikdo nespočítal, kolikrát jsme během supervizí a kontaktů s pracovníky partnerských organizací slyšeli: „Má to smysl.“ Nebylo to vždy těmito slovy, ale obvykle praktickými případy, jak naše společná pomoc pomohla zvýšit kvalitu života těm, kterým byla určena. Byly to především lidské příběhy těchto konkrétních lidí, které si s sebou z ADRY odnáším. Jejich zářící oči, protože si na ně někdo vzpomněl, jejich doteky srdcem, protože si na ně někdo udělal čas a dal jim najevo, že má o ně zájem.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem skvělým dobrovolníkům, kteří byli a jsou světlem potřebným lidem v sociálních a zdravotních organizacích a při pomoci sociálně ohroženým dětem. Dále za velkou podporu městu Znojmu a dárcům, díky kterým jsme mohli realizovat dobrovolnické programy, akce a další aktivity. Děkuji nejlepším ředitelům a nejlepším kontaktním osobám spolupracujících organizací a institucí za perfektní spolupráci. Speciálně chci poděkovat nejbližším znojemským kolegům z našeho Dobrovolnického centra.  Ne vždy jsme prožívali prosluněné chvíle, ale jejich velká podpora mi dala vždy sílu pokračovat dál. Jak šel čas, stali se mými nejlepšími přáteli. Zkrátka jsem v této oblasti měla štěstí na lidi a jsem za to moc vděčná.

ADRA je a vždycky byla o spolupráci. O tom, že v životě můžou nastat chvíle, kdy každý z nás bude potřebovat někoho dalšího. Také, že je v životě spousta situací, kdy můžeme pomoci těm ostatním, jindy zase pomáháme pomáhat těm ostatním. A někdy je to všechno dohromady, tak jako v našem Dobrovolnickém centru. Jednou mi jeden ředitel spolupracující organizace řekl, že není možné nezištně pomáhat ostatním, abychom si z toho také něco neodnesli. Věřím, že toto byla a je i naše zkušenost.

Církev adventistů sedmého dne kdysi založila organizaci ADRA právě proto, aby mohla praktickým způsobem realizovat svoji víru. Víru v Boha, kterému záleží na každém člověku, včetně trpících a těch, na které se zapomnělo. Ať již je vaše víra jakákoli, ještě jednou srdečně děkuji každému z vás, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na naši společné práci.

Chtěla bych všem popřát co nejvíce radostných dnů a Dobrovolnickému centru, aby vzkvétalo pod novým vedením.

 

                                                                                                        Zdeňka Severinová