Věra Sosnarová prožila v krutých podmínkách sibiřského gulagu dlouhých osmnáct let, než se mohla vrátit zpět do vlasti. Dnes žije na Brněnsku.

V sobotu 27. února  budete mít příležitost poslechnout si téměř neuvěřitelný životní příběh ženy, která přežila gulag.

O útrapách, jimiž musela projít, napsal Jiří S. Kupka knihu Krvavé jahody. Popisuje v ní děsivé svědectví Věry Sosnarové deportované ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou, petrohradskou emigrantkou Ljubou Mělkinovou, z Brna do Sovětského svazu.
Nekonečné hrůzy stalinského teroru v nápravném pracovním táboře na Sibiři jejich matka nepřežila. Sirotci Věra a sestra po vytouženém propuštění putují bez dokladů na Dálný východ, kde pokračují v otrockých pracích v lese, na tichomořské obchodní lodi a posléze v sovětském vnitrozemí v dole, kolchoze a ve slévárně. Za velmi nevýhodných pracovních podmínek se jim podaří vrátit do Československa až po devatenácti letech.

Sestra Naďa již zemřela, ale Věra nadále jezdí vyprávět svůj životní příběh studentům a všem lidem, kteří chtějí naslouchat, nejen po celém Česku, ale i do zahraničí.
 

Setkání se statečnou ženou, pořádá Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo. Uskuteční se 27. února od 17.00 hodin na adrese Veselá 20 ve Znojmě. Vstupné je dobrovolné.