Po roce jsme se opět sešli na několika skupinových setkáních, abychom poděkovali dobrovolníkům, kteří se během roku zapojili dlouhodobě při pomoci dětem, seniorům,  osobám se zdravotním postižením, pacientům v nemocnici, osobám chronicky duševně nemocným nebo závislým na návykových látkách.

Práce dobrovolníků je neocenitelná, přesto je Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo obdarovalo alespoň drobnými dárečky a patron DC ADRA Znojmo, herec Miroslav Hrabě, poslal sladkou odměnu v podobě trubiček, video s pozdravem a přáním poklidných svátků.

Společně jsme si zazpívali koledy. O hudební doprovod se postarala Danka Aulík Faragová, Pavel Kořenský, Vladimír Kaleta a Martin Čech. Zavzpomínali jsme na klienty, zhodnotili rok, pozvali jsme dobrovolníky na akce, které nás čekají do konce roku. Už teď se těšíme na další společné supervizní setkání, které proběhne v únoru.

Děkujeme našim dobrovolníkům za jejich čas věnovaný potřebným lidem.