Tradicí konce roku se stalo poděkování našim dobrovolníkům. Jsou to lidé, kterých si nesmírně vážíme, protože dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají sociálně ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám sociálně slabým.

Na třech skupinových setkáních jsme poděkovali našim dobrovolníkům za jejich dobrovolnickou práci, zazpívali jsme si koledy a ochutnali cukroví. Dobrovolníci měli možnost seznámit se mezi sebou, povykládat o svých zkušenostech s dobrovolnictvím a nasát atmosféru předvánočního času. Příběhy vyslechl pan místostarosta Jan Grois společně s vedoucí odboru školství a kultury paní Denisou Krátkou. Nechyběl náš patron, herec Miroslav Hrabě, který bedlivě naslouchal zajímavým příběhům našich zkušených dobrovolníků, také s nimi pohovořil o svých hereckých záměrech a pozval nás do Prahy na další zajímavá představení. Atmosféra celého dne byla velmi příjemná a dobrovolníci si odnesli drobné vánoční dárky.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc v roce 2013, za klavírní doprovod paní Kateřině Sochorové a panu Martinu Čechovi.