Společně s Církví adventistů sedmého dne Znojmo jsme se tentokrát vypravili za klienty Domova pro seniory Plaveč a pacienty  Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Znojmo. Zazpívali jsme společně známé koledy, klienti od nás dostali drobné dárečky a přáníčka do nového roku.

Křesťanská skupina M.E.K.A. zpříjemnila svými koncerty předvánoční chvíle v Domově pro seniory Jevišovice a Domově Božice.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, členům Církve adventistů sedmého a skupině M.E.K.A. za společně strávené chvíle na akcích.