Tomáš Severin, Koordinátor dobrovolnického centra ADRA, vystoupil před klienty a pracovníky Azylového domu pro muže s přednáškou na téma Pozitivní myšlení.

V tomhle prostředí je víc než důležité se dívat na každý menší pokrok a úspěch s radostí a snažit se o to, aby si uživatelé udrželi optimistický výhled do budoucna.

Tomáš Severin se zaměřil na svůj životní příběh, na kterém ukázal, že člověk může udělat věci špatně, ale má možnost jít i jinou cestou. Na závěr rozdal všem klientům materiál, kde bylo několik základních hesel a závěrečná rada: „Vždy si vyberte takovou cest, která se jeví jako zodpovědná a správná pro Vás a vaše okolí, ať je sebetvrdší. Mohu Vám ze zkušenosti totiž zaručit, že obyčejný zvyk, chodit po této cestě ji brzy učiní velice snadnou!“