První sváteční červencové dopoledne jsme strávili spolu s dětmi, dobrovolníky a  pejsky na canisterapeutickém kroužku, který jsme dříve společně pojmenovali „Tlapky“.
Po společném pozdravu jsme kroužek zahájili opakováním si jmen a plemen pejsků, kteří nám dělali společnost a byli základem kroužku.

Děti si pamatovaly zejména Agátku, malého brabantíka, ale ani ostatní pejsci jim nebyli cizí. Následovaly společné hry s pejsky, jako například běžecké závody, zadávaní povelu nebo poznávání pejska s šátkem na očích. Po zvládnutí úkolu dostávaly děti malé sladkosti a pejsci pamlsky, které jim moc chutnají a o to raději zadané úkoly plní.

Dobrovolníci měli připravené stanoviště, kde děti poznávaly předměty potřebné k starostlivosti o pejska, dozvěděly se čím a jak se pejsci krmí, jak často se češou i jak se jmenuje nemocnice pro pejsky.

Společně s dobrovolníky si děti mohly poskládat puzzle z fotek pejsků a taky jim vytvořit živý tunel, kterým pejsci jeden po druhém procházeli.

O přestávkách jsme se občerstvili a radili se, co si z předešlých kroužků společně zopakujeme. Na závěr děti dostaly malé dárečky a společně jsme si popřáli hezké prázdniny.

Na kroužek jsem se vždy velice těšili a naučili se spoustu cenných rad, jak se k pejskům chovat a jak o ně pečovat. 

Aďa, dobrovolnice DC ADRA Znojmo

 

Dobrovolnické centrum děkuje všem za zapojení a přeje hezké prázdniny!