Za tři roky působení v oblasti dobrovolnictví se nám podařilo navázat spolupráci s mnoha organizacemi. Dobrovolnicí v organizacích zpříjemňují volný čas uživatelům, povídají si s nimi, chodí na vycházky a dělají, co je společně baví.

Cílovou skupinou dobrovolnických programů DC ADRA Znojmo jsou uživatelé sociálních a zdravotních zařízení. Jedná se o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně slabé, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

V současné době dobrovolníci pomáhají v těchto zařízeních:

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.:

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem

Centrum denních služeb

Pečovatelská služba

Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Domov pro seniory Plaveč, p.o.

Domov důchodců Božice, p.o.

Zámek Břežany, p.o.

Emin zámek, p.o.

Nemocnice Znojmo, p.o.:

Oddělení dlouhodobě nemocných

Rehabilitace

Oddělení radiační a klinické onkologie

Interní oddělení

ARO

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte dobrovolnické centrum: DC ADRA, Veselá 20, mobil: 607 144 090, mail: zdenka.severinova@adra.cz