Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo dále chce rozšiřovat svoji dobrovolnickou činnost na cílovou skupinu děti – program Pět P.

Pět P je sociálně preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Program nabízí dětem i dobrovolníkům pomoc, podporu, přátelství, péči a prevenci. Program Pět P v České republice je národní variantou programu Big Brothers Big Sisters. Program je určen pro děti 6-15let, funguje na principu individuálního přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem. Dvojice dítě – dobrovolník se schází na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, na kterých se podle svých zájmů společně domlouvá. Hlavními cíli programu jsou prevence sociální patologie (alkohol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže apod.), obohacení sociálního zázemí dítěte a zvýšení kvality života ohrožených dětí nalezením vhodné aktivity.

Při dobrovolnické činnosti v programu Pět P dojde k navázání blízkého přátelského vztahu klienta s dobrovolníkem, dítě bude mít tak možnost zažít si ve vztahu s dobrovolníkem pocit důvěry a přijetí, což vede ke zvyšování sebedůvěry a sebevědomí dětského klienta. V prostředí bezpečného vztahu s dobrovolníkem se dítě prakticky učí dovednostem, které mu potom mohou pomoci v rozvíjení přirozených vztahů ve vrstevnické skupině a rodině. Program dává dítěti možnost smysluplně strávit volný čas a získat nové zážitky, ukazuje dítěti jiné formy trávení volného času, než které dosud poznalo.

Dítě tak získá nového blízkého člověka, který mu není ani rodičem, ani učitelem, ale průvodcem nebo společníkem, který na něj má čas, může si s ním hrát, povídat, s něčím se mu svěřit, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Vztah s dobrovolníkem je pro něj mnohdy první příležitostí, jak poznat kamarádství, cítit něčí zájem, setkat se jinými hodnotami a způsoby chování nebo něco zajímavého zažít. Program Pět P je zaměřen především na konkrétní pomoc dětem.

Program bude oficiálně zahájen v lednu 2012.

V případě zájmu kontaktujte dobrovolnické centrum.