Co může potěšit ženu více…   Darovaná rozkvetlá jarní květina a vědomí, že si na ni někdo vzpomněl a má ji někdo rád.  Přesně z tohoto důvodu jsme navštívili klientky v Domově pro seniory v Jevišovicích a strávili s nimi slavnostní dopoledne k příležitosti svátku Mezinárodního dne žen.

Nejprve jsme si společně zazpívali a potom dostala každá klientka z rukou dobrovolníka Martina tulipány, které zakoupila vedoucí centra za finančního příspěvku naší dobrovolnice Míši. Nechyběl ani vynikající dezert, též od dobrovolnice Míši.

Těm klientkám,  které se ze zdravotních důvodů nemohly akce zúčastnit, předaly kytičky na pokojích naše vytrvalé TOP dobrovolnice, které už samy mají přes 80 let, ale stále pravidelně dochází do domova v Jevišovicích za skupinkou seniorů.

Dopoledne bylo skutečně veselé. Moc děkujeme za pomoc a podporu všech zúčastněných.