Před vánočními svátky jsme  společně se sborem Církve adventistů sedmého dne  Znojmo uspořádali tradiční vánoční zpívání v sociálních zařízeních a společně s břežanskými dobrovolníky jsme se zúčastnili velké Vánoční besídky s názvem „Král pokorných“.

Zpívání vánočních koled jsme zahájili v Domově pro seniory Plaveč, tradičně jsme již po několikáté zazpívali v Domově  pro seniory Jevišovice, dále pak v Domově důchodců Božice, na Eminu zámku a v Azylovém domě pro muže a ženy.