Na společném dramatickém odpoledni si děti a dobrovolníci zařazeni v programu Pět P zahráli známé pohádky. Naši herci byli rozdělení do dvou skupinek. Každá skupinka si vylosovala pohádku, kterou si měli připravit včetně kostýmů, kulis a následně ji ztvárnit.

Jedna skupinka dramaticky znázornila těžké chvíle vojáka Petra Máchala v pohádce S čerty nejsou žerty a druhá skupinka námluvy Ivánka, kdy si vybral Nastěnku za ženu, v pohádce Mrazík.

Všichni talentovaní herci se báječně pobavili a za svůj výkon obdrželi diplom a drobné dárečky.