Do Domova pro seniory Jevišovice dochází již několik let. Je jednou z ochotných a dobrosrdečných lidí, kteří se snaží zpříjemnit poslední chvíle života především osamělým seniorům. Snaží se je potěšit vlídným slovem, úsměvem, či pouze svoji příjemnou společností.

Paní Helenka se narodila  ve Znojmě  a prožila zde také celý život.  Je dlouholetou členkou skautu, kde v zákoně a slibu stojí pomáhat svým bližním.

Protože oslaví v nejbližších dnech významné životní jubileum, pozvali jsme ji do kanceláře ADRY, abychom jí popřáli, předali malý dáreček  a zeptali se na pár otázek.

 Proč jste se rozhodla být dobrovolníkem?

Chtěla jsem být užitečná, dokud můžu, chci pomáhat starým a postiženým lidem, kteří jsou osamoceni.

Jak často navštěvujete Jevišovice a co je náplní schůzek?

Do Jevišovic jezdíme se skupinkou dobrovolníků pravidelně jedenkrát za 14 dní. Když je hezké počasí, jdeme s klienty ven, společně zpíváme, povídáme si  nebo jdeme na procházku po okolí. V případě špatného počasí zůstáváme v domově, kde čteme, vyprávíme příběhy a opět zpíváme staré známé písničky, které si klienti oblíbili.

Co Vám dobrovolnická práce přináší?

Hodně mi dává, když vidím, jak postižení a nemohoucí bojují s nepřízní osudu. Dává mi to sílu do mého stáří. Jsem moc ráda, že jsem se dostala do kolektivu, kde se pomáhá s láskou.

 

Dobrovolnické centrum přeje paní Helence hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších krásných dnů. A děkujeme ji za její čas a energii, který dává všem klientům.