Kampaní Mince denně chce ADRA posílit základnu pravidelných dárců

Praha, 12. června 2012–U příležitosti 20. výročí založení pobočky v ČR odstartovala humanitární organizace ADRA počátkem června mediální kampaň s názvem Mince denně.

Cílem kampaně je rozšířit základnu drobných a pravidelně přispívajících dárců, díky kterým organizace bude moci okamžitě reagovat na přírodní katastrofy a jiné humanitární krize doma i v zahraničí, ale také realizovat dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí či dobrovolnické a vzdělávací projekty v České republice.

Dárcovský program Mince denně je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar – pouhá mince denně – může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. „Lidé v České republice jsou velmi štědří, jakmile se přihodí katastrofa, nejsou ale zvyklí přispívat pravidelně a cíleně vybrané neziskové organizaci. Chceme proto veřejnosti vysvětlit, že největším přínosem je pomoc, která je dlouhodobá a pravidelná. Dárci mohou společně s námi pravidelně pomáhat, podporovat české i zahraniční projekty, aniž by zásadně zatížili svůj rozpočet. I mince denně pomůže a má velkou cenu,“ říká Jan Bárta, ředitel organizace ADRA.

Finanční prostředky z programu Mince denně jsou rozděleny na tři části: třetina je určena na podporu projektů v České republice, třetina na humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničí, třetina na zajištění zázemí, rozvoje organizace a plánování projektů. U třetiny určené na domácí projekty si dárce může vybrat, který konkrétní projekt chce podpořit. Nejjednodušší způsob, jak se do programu Mince denně zapojit, je vyplnění jednoduchého on-line formuláře na webových stránkách www.mincedenne.cz .

ADRA tímto programem nahrazuje Velikonoční sbírku, kterou organizovala v předchozích deseti letech a při které dobrovolníci po dva dny vybírali peníze do kasiček od lidí na ulici.

Kreativní podobu mediální kampaně připravila reklamní agentura JWT Praha. Kampaň budou doprovázet televizní a rozhlasové spoty, reklama v tištěných i v on-line médiích, v Praze a ve vybraných městech pak navíc reklamní plakáty ve vlacích, v MHD prostředcích a na veřejných plakátovacích plochách. V průběhu kampaně také bude veřejnosti představen průzkum o drobném dárcovství vypracovaný společností STEM/MARK a na podporu programu Mince denně se v listopadu uskuteční koncert v Hard Rock Café v Praze.

ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. Pomáhá jak při živelných katastrofách a jiných mimořádných událostech doma i ve světě, tak v zahraničí při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů, jako je podpora vzdělání, zaměstnanosti, zajištění zdravotní a sociální péče. V České republice ADRA provozuje 10 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobrovolníci se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, dětem a seniorům. V posledním květnovém týdnu si ADRA připomněla 20 let činnosti v ČR.

Více informací:

Michaela Kreuterová, koordinátorka kampaně Mince denně

mobil: 734795306, e-mail: michaela.kreuterova@adra.cz,

webová prezentace projektu: www.mincedenne.cz