Dobrovolník, je člověk s velkým srdcem, který je ochotný věnovat svůj čas a energii jiným lidem, kteří potřebují pomoc. Dobrovolníci si zaslouží naši úctu každý den, ale 5. 12. obzvlášť! Slaví totiž svůj svátek.

ADRA ČR spolupracuje s více než 1 800 registrovanými dobrovolníky. V současnosti má ADRA v Česku 12 dobrovolnických center.

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo působí ve Znojmě 7 let. Za dobu svého působení vyslalo 337 dlouhodobých dobrovolníků, kteří odpracovali téměř 22 000 hodin. V současné době navštěvují dobrovolníci 7 organizací ve Znojmě a okolí. Pomáhají především seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám chronicky duševně nemocným nebo závislým na návykových látkách a dětem v programu Pět P.

Děkuji našim dobrovolníkům za jejich vzácný  čas, který věnují potřebným lidem.

Dobrovolníků není nikdy dost. Přidejte se i Vy ke znojemským dobrovolníkům a darujte hodinu týdně svého volného času.

 Zdeňka Severinová, vedoucí DC ADRA Znojmo