Měsíc květen byl bohatý a plný aktivit. Dobrovolnici začínají navštěvovat klienty nejen v domácnostech, ale i v zařízeních jak jen to je možné. Naplánované supervize proběhly a po osmi měsících to byla opravdu radostná setkání. Počasí nám přálo a tak jsme se potkali i 2x  venku, v přírodě. Přes všechna omezení je o dobrovolnictví zájem, školíme nové dobrovolníky a doprovázíme je na 1. návštěvy do zařízení a domácností. Na 1. návštěvu jsem jela s novou dobrovolnicí  Martinou do Domova pro seniory v Plavči, kde jsme byly mile uvítány a seznámeny s příjemným prostředím domova a klientkou, za kterou bude Martina jezdit a trávit s ní čas. Přejeme hodně radosti v DOBROčinnosti a těšíme se na úsměvy klientů.

Dana Aulík Faragová, vedoucí a koordinátor DC