Máme tady další rok a noví dobrovolníci se hlásí! Je to pro mě vždy velká radost, když mohu číst zprávu: Chtěl/a bych pomáhat v ADŘE, co je třeba pro to udělat? Odepisuji a domlouvám schůzku už s třetí zájemkyní o dobrovolnictví a moc se těším na setkání. Nouzový stav však stále trvá a pro dobrovolnictví to znamená velké omezení. Moc si vážím toho, že jak jen to je možné, jsou dobrovolníci s klienty v zařízeních v kontaktu na dálku dopisováním nebo telefonicky. Na podzim bylo v našem dobrovolnickém centru proškoleno 13 nových dobrovolníků, kteří  čekají a chtěli by se zapojit do dobrovolnické činnosti v organizacích. Věřím, že to opět bude možné a rozšíří se i návštěvy do domácností seniorů a lidí s postižením, kam mohly od ledna začít docházet dvě nové dobrovolnice. V současné době dobrovolníci dochází do 10.domácností a kde jsou společníky a přináší radost do života osamělým seniorům.

Dana Aulík Faragová