Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí.

Na plánování se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a široká veřejnost. Může se zapojit každý, komu není lhostejný vývoj sociálních služeb.

V současné době jsou ve Znojmě čtyři pracovní skupiny:

senioři – vedoucí skupiny: Zdeňka Severinová, tel.: 607 144 090

osoby se zdravotním postižením – vedoucí skupiny:  Jana Svobodová, tel.: 731 629 964

děti, mládež, rodina – vedoucí skupiny: Mgr. Radka Růžičková, tel.: 604 294 198

osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a etnické menšiny – Mgr.Adéla Bartesová, tel.: 734 171 306

Zástupci DC ADRA Znojmo jsou aktivně zapojeni v pracovní skupině senioři a děti, mládež, rodina.

 

Pokud budete chtít získat více informací nebo se zapojit v některé pracovní skupině, kontaktujte koordinátorku KPSS Bc. Lucii Rockovou, DiS., mobil: 739 389 002, e-mail: css.rockova@tiscali.cz nebo vedoucí pracovních skupin.

Odkaz na oficiální stránky KPSS Znojemska www.socialnisluzby-znojemsko.cz