V současné době běží na ČT spot ke kampani Mince denně. Akce probíhá v rámci mediálního partnerství od 22.října do 18.listopadu http://www.youtube.com/watch?v=S2Tl8iH_fqE .

Cílem kampaně je rozšířit základnu drobných a pravidelně přispívajících dárců, díky kterým organizace bude moci okamžitě reagovat na přírodní katastrofy a jiné humanitární krize doma i v zahraničí, ale také realizovat dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí či dobrovolnické a vzdělávací projekty v České republice.

Finanční prostředky z programu Mince denně jsou rozděleny na tři části: třetina je určena na podporu projektů v České republice, třetina na humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničí, třetina na zajištění zázemí, rozvoje organizace a plánování projektů. U třetiny určené na domácí projekty si dárce může vybrat, který konkrétní projekt chce podpořit. Nejjednodušší způsob, jak se do programu Mince denně zapojit, je vyplnění jednoduchého on-line formuláře na webových stránkách www.mincedenne.cz .